RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Fritz Hühnl

 

1875 Trnovany

1943 Teplice

O autorovi

Fritz (Friedrich) Hühnl vystudoval vyšší průmyslovou školu v Liberci a již v mladém věku začal svou dráhu samostatného architekta v rodných Trnovanech, kde působil také jako městský architekt. V počátcích jeho dráhy mu byla inspirací architektura Schillinga a Gräbnera, kteří v Trnovanech navrhli evangelický Kristův kostel, pro který také vypracovával dílčí plány.

Hühnl navrhl řadu městských domů v severní části Trnovan poblíž evangelického kostela, známých jako "malý Norimberk". Hühnlovy domy jsou silně inspirovány německou hradní i měšťanskou architekturou, časté je používání kamenného líce zdiva i hrázdění. Kompozice domů je asymetrická, často jsou architektonické prvky umisťovány nahodile, až nečekaně. Ideový program domů, tedy štuková výzdoba a jejich názvy reflektuje historii evangelické víry, germánské mýty i historii turnerského hnutí, sám Hühnl konvertoval k evangelické církvi v roce 1899. Zároveň s těmito „norimberskými“ domy ovšem Hühnl navrhuje i několik domů ve stylu výtvarně zvládnuté secese až vídeňského ražení. V letech 1908 a 1909 navrhl Hühnl dva domy, které již spěly ke změně stylu směrem k individuální moderně, v roce 1912 navrhl budovu kavárny Linde, která je již bez štukové výzdoby, jednodušší a oproštěna od nacionálního nádechu. Ve školním roce 1918/19 byl zapsán ve speciální škole prof. Leopolda Bauera na Akademii ve Vídni, studoval ji však jen krátce, protože záhy byl vyloučen. Po 1. světové válce navrhuje pro město Trnovany bytové domy, které jsou ve srovnání s jeho minulou tvorbou velmi prosté a představují modernizaci jeho stylu. Stopy o jeho působení se v polovině 20. let vytrácejí.

Stavby autora

[IMG]

1904 Dům "Asgard" v Trnovanech

[IMG]

1904 Dům "Friesen a Körner" v Trnovanech

[IMG]

1904 Dům "Huttenhaus" v Trnovanech

[IMG]

1905 Dům "Říšský sněm ve Wormsu"

[IMG]

1905 Dům "Wittenberg a Eisenach" v Trnovanech

[IMG]

1906 Dům "Donarseck" v Trnovanech

[IMG]

1907 Dům "Lotsenblick" v Trnovanech

[IMG]

1912 Dům "Linde" v Trnovanech

[IMG]

1920 Městské bytové domy v Trnovanech