RSS Facebook

Karta stavby 

Dům "Lotsenblick" v Trnovanech

 
Bohosudovská/Komenského | Teplice - Trnovany
Bohosudovská: Mariascheiner-Strasse, Konrad-Henlein-Strasse, třída Dr. E. Beneše, Julia Fučíka / Komenského: Comenius-Strasse, Peter-Donhäuser-Strasse
GPS: N 50.653093; E 13.843189
Autor:
Fritz Hühnl
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1907
Sloh:
historismus, norimberský sloh
O stavbě

Oproti tématům evangelickým a mýtickým, jako na ostatních domech trnovanského "Norimberka" je pro tento dům zvolena romantičtější idea lodivoda, zmítaného bouří na moři. Architektonicky je však dům stále v podobném stylu. Hmota domu je tvořena režným kamenným zdivem (možná šlo pouze o kamenný líc). Nároží je zkosené, v obou průčelích jsou široké arkýře, zabírající téměř celou hmotu domu. I zde se objevuje princip nadřazenosti pater, snad jen s tou výjimkou, že dle pravidel vídeňské secese prochází dělící římsa mezi „hrubými“ a „hladkými“ patry mezi okny. Nejvyšší patro je hrázděné, což prozrazuje Hühnlovu častou inspiraci pozdně středověkou hradní a měšťanskou architekturou. Nároží dominuje věž s balkonem a křivkově projmutou dlátovou střechou, toto řešení nám připomene dům Friesen a Körner. V nároží je umístěn obraz s námořníkem, stojícím na lodním můstku v bouři, snad vyhlížejícím v dálce její uklidnění. I přes první dojem relativní symetričnosti při bedlivějším pozorování zjistíme, že dům je poměrně asymetrický, a to včetně nároží, které, ač tvoří hlavní kompoziční osu, samo je ve třetím patře asymetrické a opatřené pouze na jedné straně sdruženými okny.

V druhém patře probíhá mezi okny přerušovaná římsa s mottem: „Einer acht’s, der andere betracht‘s, der dritte verlacht’s, was macht‘s.“ Jde o staré německé rčení, které je zvěčněno již od středověku na radnici ve městě Wernigerode v pohoří Harz. Těžko říct, jak se toto rčení dostalo až do Trnovan, avšak je pravdou, že architektura domu Lotsenblick radnici ve Wernigerode připomíná zvláště provedením nejvyššího patra s pravoúhlým hrázděním s parapety vyplněnými ondřejskými kříži.

Kde stavba stála

Mapy.cz

Co byl "malý Norimberk"

Trnovany se na přelomu 19. a 20. století rychle změnily z vesnice na plnohodnotné město. Jedním z lidí s velkým podílem na tomto přerodu byl architekt Fritz Hühnl, který navrhl řadu domů, inspirovaných německu historií, dějinami evangelické víry i germánskou mytologií. Mezi architekty bylo tehdy módou označovat tento styl jako "norimberský" či "staronorimberský", proto se této části města později říkalo "malý Norimberk".

Další stavby "malého Norimberka"

Kristův kostel

Donarseck

Asgard

Friesen a Körner

Říšský sněm ve Wormsu

Huttenhaus

Linde

Wittenberg a Eisenach

Jahnburg

Guts Muts

Walther von der Vogelweide

Literatura o Trnovanech a trnovanské keramice

SCOTT, Richard L, Jan MERGL, Lenka MERGLOVÁ PÁNKOVÁ a Richard BINSTADT. Ceramics from the house of Amphora: 1890-1915. Sidney, Ohio: Richard L. Scott, 2004, 347 s. ISBN 09-747-3770-4.

ZYKMUND, Jan, Radim NEUVIRT a Petr ŠPAČEK. Turn. Česko: Europrinty, 2010, 401 s. ISBN 978-80-254-8772-3.

VLČEK, Pavel a Jaroslava GLOGAROVÁ. Secesní keramika ze sbírek Krajského muzea v Teplicích. Teplice: Krajské muzeum, 1983.

[IMG]

celkový pohled

Zdroj: Státní okresní archiv Teplice

[IMG]

půdorys 1. patra

Zdroj: archiv stavebního úřadu v Teplicích

[IMG]

řez

Zdroj: Státní okresní archiv Teplice