RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Teplice - město, kde žiji. Pracovní sešit pro 4. a 5. třídu ZŠ ke stažení

05. 10. 2017 | Anežka Hanzlíková se v rámci své diplomové práce na Pedagogické fakultě UK v Praze zabývala otázkou jak učit děti reflektovat své město z hlediska historie, architektury a výtvarné výchovy tak, aby byly provokovány své okolí lépe vnímat, přemýšlet o městě v souvislostech a s jeho prostorem kreativně pracovat. Výstupem je tento pracovní sešit pro 4. a 5. třídy ZŠ. Části sešitu byly testovány v roce 2014 na školách Edisonova, Koperníkova a U Nových lázní. Jsou zde volně ke stažení a využití.

[IMG]

Videozáznam Dne architektury 2014 - Zmizelé Trnovany a jejich tvůrci

06. 10. 2014 |

Kdo nestihl sobotní přednášku na Božáku o Trnovanech nemusí zoufat. Dominik Feri ji celou natočil!

Na videu:

Výjimečný umělec Eduard Stellmacher a tvůrci trnovanské keramiky. Přednáší Jan Mergl

Architekt Fritz Hühnl: mladý tvůrce Trnovan. Přednáší Jan Hanzlík

Trnovany - alternativní projekt z 80. let. Přednáší Petr Starčevič

[IMG]

Mlýnská ulice - bakalářská práce Lucie Pavlištíkové

08. 07. 2014 | Bakalářská práce Lucie Pavlištíkové, studentky architektury na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, je dalším příspěvkem k diskusi o těchto městských střevech Teplic. Koncept lázeňské promenády jako živého veřejného prostoru s vytěsněnou dopravou a využití specifického krajinného rámce s doplněním nových dominant jsou nosným tématem této práce.

[IMG]

Dům U Císařského pozdravu - stavebně-historický průzkum

08. 12. 2013 | Výstavbě obchodního centra Fontána zbytečně ustoupil klasicistní dům U Císařského pozdravu na náměstí Svobody. O tom, že se nejednalo o blbou barabiznu, ale skutečně hodnotný historický dům, který byl součástí tváře centra Teplic, se můžete přesvědčit v jeho stavebně-historickém průzkumu, který byl zpracován v roce 1996. Součástí průzkumu jsou i fotografie a stavebně-historické vyhodnocení celého domu.

[IMG]

Mlýnská ulice v Teplicích - reurbanizace

26. 11. 2013 |

Diplomová práce Jana Hanzlíka, vytvořená na Fakultě architektury ČVUT v roce 2013 v ateliéru doc. Radka Kolaříka.

Mlýnská ulice v Teplicích je v dnešní době údolí bez jakéhokoli obsahu, proměněné v městskou divočinu. V minulosti zde bývala městská ulice s řadovou zástavbou pocházející z druhé poloviny 19. století, asanovaná v 80. letech 20. století. Pozdější záměry nebyly nikdy realizovány. Autor navrhuje nový způsob zastavění lokality a nové řešení veřejných prostorů, které si klade za cíl vytvořit důstojné a obytné prostředí na tradiční spojnici dvou lázeňských čtvrtí – Teplic a Šanova.

[IMG]

20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem

17. 10. 2012 | Sídliště Šanov II, Boží prst, relaxační lázně, věžové domy za nemocnicí, sídliště Bílá Cesta..., ale i vysílač na Ještědu, chomutovské "Experimenty", liberecký panelák "Hokejka" a další pozoruhodné stavby 50. a především 60. let ze severních Čech najdete v této publikaci, která prezentuje tvorbu Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem (s pobočkou v Liberci).
U mnoha staveb naleznete i fotografie modelů, perspektivní skici i fotografie krátce po dostavbě.

[IMG]

Segerova vila v časopise Innen-Dekoration, 1935

10. 04. 2012 | Podívejte se na unikátní fotografie funkcionalistického klenotu Teplic - Segerovy vily od architekta Kurta Spielmanna z doby krátce po dostavbě! Přinášíme Vám článek, který vyšel v časopise Innen-Dekoration v roce 1935 a který prezentoval tento klenot teplické moderní architektury odbornému i laickému publiku. Obsahuje fotografie, půdorysy a průvodní text.

[IMG]

Bílá Cesta v Teplicích, Čs. architekt 1976

03. 01. 2012 | Ojedinělému teplickému sídlišti Bílá Cesta autorů Jana Kouby a Milana Míška z ústeckého Stavoprojektu se dostalo ve své době celorepublikového zájmu. Přispěl k tomu bezpochyby i tento článek v časopise Československý architekt, ve kterém sídliště hodnotí jejich kolega Václav Krejčí, později známý především jako tvůrce centrální části nového Mostu.

[IMG]

Bestia triumphans

29. 10. 2011 |

"Křivdil by každý lidem tohoto druhu, kdo by je podezříval z vědomých, postranních nějakých plánů, - zlo je mnohem horší a to proto, že ti lidé věří svým bludům, mluví o nich s přesvědčením, poněvadž lepší stránky života jsou jim nedostupny, mluví o svých přehmatech jako o nejvyšších vymoženostech své doby, svou nevzdělanost prohlašují za vzdělanost - a běda s národem, běda s obcí, jsou-li tito lidé vůdci, náčelníky, osobami vlivnými,rozhodujícími. Řada následovníků, průvod těch, kteří ještě níže stojí svým vzděláním, bývá nepřehledný. Co dobrého a krásného pod svýma nohama takový dav udupe, trudné pomýšlení."

Přes prodloužený víkend (28.-30.10.) byl zdemolován dům čp. 42 na náměstí Svobody, dům čp. 41 ho pravděpodobně bude velmi brzy následovat.

Předkládáme čtenářům našeho webu text dramatika a spisovatele Viléma Mrštíka z roku 1897, adresovaný pražské městské radě, kterým reaguje na demolici části Starého a Židovského města. Bestie vítězná.

[IMG]

Průmyslové dědictví Ústeckého kraje - sborník konference

18. 09. 2011 | V roce 2008 se uskutečnila v Ústí nad Labem konference, která nastartovala tříletý projekt mapování industriálního dědictví Ústeckého kraje. K této akci byl vydán sborník příspěvků se základními údaji o nejhodnotnějších stavbách, včetně těch, které se nacházejí na Teplicku.