RSS Facebook

Karta stavby 

Dům "Wittenberg a Eisenach" v Trnovanech

 
Nedbalova | Teplice - Trnovany
Ferdinandstrase, An der Christuskirche, Obere Beethoven-Strasse
GPS: N 50.655749; E 13.840081
Autor:
Fritz Hühnl
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1905
Sloh:
historismus, norimberský sloh
O stavbě

Přímo naproti průčelí evangelického kostela se nacházel dvojdům, nesoucí v prvním patře reliéf hradu Wartburg u města Eisenach, na kterém nalezl v době nepřízně útočiště Martin Luther a kde také vypracoval svůj překlad Nového zákona do němčiny. Zpoza hradu vychází sluneční paprsky, které symbolizují světlo Nového zákona i Lutherova učení, v dolní části reliéfu je otevřená kniha, tedy Lutherův Nový zákon. Přestože máme poměrně detailní forografii reliéfu, není možné nalézt žádný přímý doklad autorství. Samotný dům nevybočuje z Hühnlova stylu, pouze místo kamenného těla domu je použita bosáž v omítce. Průčelí je tvořeno z převážné části asymetrickým širokým arkýřem, provedeném v hrubé strhávané omítce zvláštního bochánkového reliéfu. Arkýř je zakončen ostrým štítem s valbou, horní partie arkýře jsou obloženy eternitem a částečně i pravou břidlicí. Arkýř je také doplněn dílčími asymetričnostmi, například proměnlivým rytmem oken s občasným sdružováním.

Kde stavba stála

Mapy.cz

Co byl "malý Norimberk"

Trnovany se na přelomu 19. a 20. století rychle změnily z vesnice na plnohodnotné město. Jedním z lidí s velkým podílem na tomto přerodu byl architekt Fritz Hühnl, který navrhl řadu domů, inspirovaných německu historií, dějinami evangelické víry i germánskou mytologií. Mezi architekty bylo tehdy módou označovat tento styl jako "norimberský" či "staronorimberský", proto se této části města později říkalo "malý Norimberk".

Další stavby "malého Norimberka"

Kristův kostel

Donarseck

Asgard

Friesen a Körner

Říšský sněm ve Wormsu

Huttenhaus

Linde

Lotsenblick

Jahnburg

Guts Muts

Walther von der Vogelweide

Literatura o Trnovanech a trnovanské keramice

SCOTT, Richard L, Jan MERGL, Lenka MERGLOVÁ PÁNKOVÁ a Richard BINSTADT. Ceramics from the house of Amphora: 1890-1915. Sidney, Ohio: Richard L. Scott, 2004, 347 s. ISBN 09-747-3770-4.

ZYKMUND, Jan, Radim NEUVIRT a Petr ŠPAČEK. Turn. Česko: Europrinty, 2010, 401 s. ISBN 978-80-254-8772-3.

VLČEK, Pavel a Jaroslava GLOGAROVÁ. Secesní keramika ze sbírek Krajského muzea v Teplicích. Teplice: Krajské muzeum, 1983.

[IMG]

celkový pohled na dům

Foto: Jiří Čáp 1985

[IMG]

reliéf hradu Eisenach s otevřenou knihou, symbolizující Lutherův překlad nového zákona do němčiny

Foto: Jiří Čáp 1985

[IMG]

Pohled na skupinu domů naproti evangelickému kostelu, Eisenach zcela vpravo

Zdroj: soukromá sbírka

[IMG]

Pohled na skupinu domů naproti evangelickému kostelu, Eisenach zcela vpravo

Zdroj: soukromá sbírka