RSS Facebook

Karta stavby 

Dům "Asgard" v Trnovanech

 
U Červeného kostela | Teplice - Trnovany
Lindenstrasse, Adolf-Hitler-Strasse, tř. Marš. Stalina, Říjnové revoluce
Autor:
Fritz Hühnl
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1904
Sloh:
historismus, norimberský sloh
O stavbě

Asgard – sídlo Ásů, nejvýznamnější rodiny bohů v severské mytologii, je tématem domu čp. 179, jediného dodnes stojícího domu z Hühnlovy rané tvorby. Na asymetricky komponovaném domě zaujme především rozsáhlá štuková výzdoba prvního patra. Bohužel na fasádě se nikde nevyskytuje monogram, který by potvrdil autorství, snad jde o dílo Elvira Otta. Reliéf zachycuje Asgard, včetně jeho nejznámější součásti Valhally. V levé části jsou reliéfy dvou rodin bohů – Vanů a Ásů, na něž na levé vnitřní straně arkýře navazuje reliéf s věštkyní Wolwou. Na ústředním arkýři se nachází reliéf, zachycující samotnou Valhalu se shromážděnými bojovníky. V pravé části fasády reliéf zachycuje boha Heimdalla, troubícího na roh a hlídajícího nebeský most Bifröst, spojujcí Asgard s Midgardem, světem lidí, z kterého vedou Valkýry padlé bojovníky do Valhally. Na domě opět vidíme asymetrický arkýř, jehož půdorys se v každém patře proměňuje. Ústřední osa je opět vychýlena o jednu osu nalevo. Použití hrubé omítky v prvním a druhém patře arkýře již známe z jiných Hühnlových domů.

Co byl "malý Norimberk"

Trnovany se na přelomu 19. a 20. století rychle změnily z vesnice na plnohodnotné město. Jedním z lidí s velkým podílem na tomto přerodu byl architekt Fritz Hühnl, který navrhl řadu domů, inspirovaných německu historií, dějinami evangelické víry i germánskou mytologií. Mezi architekty bylo tehdy módou označovat tento styl jako "norimberský" či "staronorimberský", proto se této části města později říkalo "malý Norimberk".

Další stavby "malého Norimberka"

Kristův kostel

Donarseck

Friesen a Körner

Říšský sněm ve Wormsu

Huttenhaus

Linde

Lotsenblick

Wittenberg a Eisenach

Jahnburg

Guts Muts

Walther von der Vogelweide

Literatura o Trnovanech a trnovanské keramice

SCOTT, Richard L, Jan MERGL, Lenka MERGLOVÁ PÁNKOVÁ a Richard BINSTADT. Ceramics from the house of Amphora: 1890-1915. Sidney, Ohio: Richard L. Scott, 2004, 347 s. ISBN 09-747-3770-4.

ZYKMUND, Jan, Radim NEUVIRT a Petr ŠPAČEK. Turn. Česko: Europrinty, 2010, 401 s. ISBN 978-80-254-8772-3.

VLČEK, Pavel a Jaroslava GLOGAROVÁ. Secesní keramika ze sbírek Krajského muzea v Teplicích. Teplice: Krajské muzeum, 1983.

[IMG]

celkový pohled

Foto: Jan Hanzlík 03/2014

[IMG]

reliéf, zachycující bojovníky, vstupující do Valhaly

Foto: Jan Hanzlík 03/2014

[IMG]

dvě rodiny germánských božstev - Vanové a Ásové

Foto: Jan Hanzlík 03/2014

[IMG]

bůh Heimdall na nebeském mostě, vpravo Valkýry

Foto: Jan Hanzlík 03/2014