RSS Facebook

Karta stavby 

Kristův kostel

 
Scheinerova, Nedbalova | Teplice - Trnovany
Lehmannstrasse, Obere Beethovenstrasse
GPS: 50° 39' 22.871" N, 13° 50' 24.429" E
Spoluautor:
Rudolf Schilling - (Schilling & Gräbner)
Spoluautor:
Julius Wilhelm Gräbner - (Schilling & Gräbner)
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1899 - 1905
Sloh:
německá secese
Historický název:
Christuskirche
Lidový název:
Zelený kostel
O stavbě

Přestože slohový záběr drážďanské kanceláře Schilling & Gräbner byl relativně široký, kostely vždy tvořili secesní. To je případ i - dnes již neexistujícího - Kristova kostela v Trnovanech.

Zakázka Německého evangelického spolku na nový kostel přišla v roce 1899, tedy v době prudkého rozvoje (tehdy ještě samostatné) obce. Trnovany tou dobou usilovaly o statut města a snažily se proto jako město působit. Na velkoryse plánovaném náměstí však vedle kostela vznikla jen jedna řada domů.

Kostel samotný byl pojat jako jednolodní s boční emporou a v levém předním rohu se 70 m vysokou polygonální věží.

Kostel byl zbourán r. 1973 po neobjasněném požáru. Secesní domy pak podlehly demolici v 80. letech. Prostor plánovaného náměstí dnes z velké části zabírá areál ZŠ Edisonova.

Kde stavba stála:

Mapy.cz

Další kostely vzniklé v rámci hnutí Los-von-Rom na Teplicku

Lutherův kostel v Duchcově

Lutherův kostel (dnes kostel Vzkříšení) v Hrobě

Evangelický kostel v Bystřanech

Evangelický kostel ve Věšťanech

Kostel v Chabařovicích (zlikvidován 1987)

Co byl "malý Norimberk"

Trnovany se na přelomu 19. a 20. století rychle změnily z vesnice na plnohodnotné město. Jedním z lidí s velkým podílem na tomto přerodu byl architekt Fritz Hühnl, který navrhl řadu domů, inspirovaných německu historií, dějinami evangelické víry i germánskou mytologií. Mezi architekty bylo tehdy módou označovat tento styl jako "norimberský" či "staronorimberský", proto se této části města později říkalo "malý Norimberk".

Odkazy

audioteplice.cz

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Zaniklé obce:
www.zanikleobce.cz

Zničené kostely:
www.znicenekostely.cz

Poškozené a zničené kostely a kaple:
www.kostely.tnet.cz

[IMG]

výřez z pohlednice, 50. nebo 60. léta

Sbírka Venuše Falkové

[IMG]

foto ze stavby datované 15.1.1903

Zdroj: Muzeum města Duchcova

[IMG]

výřez z dobové pohlednice

http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=2819

[IMG]

katastrální mapa z 60. let

Český úřad zeměměřický a katastrální

[IMG]

pohled z jihovýchodní strany

Foto: Bohdan Ostroveršenko, 1967

[IMG]

pohled z jihozápadu (z Nedbalovy ulice)

Foto: Bohdan Ostroveršenko, 1967

[IMG]

florálně dekorovaná východní fasáda s vstupní předsíní a dominantní pětilistou rozetou

Foto: Bohdan Ostroveršenko, 1967

[IMG]

pohled z jihovýchodní strany, východní fasáda lemována dvěma rizality s okny parafrázujícími palladiánský motiv

Foto: Bohdan Ostroveršenko, 1967

[IMG]

jižní fasáda

Foto: Bohdan Ostroveršenko, 1967

[IMG]

před vstupem do kostela

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

hlavice sloupu

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

pohled z kůru směrem do presbytáře

Foto: Bohdan Ostroveršenko, 1967

[IMG]

interiér kostela

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

interiér kostela

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

interiér kostela, 50. či 60. léta

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

hrací stůl varhan

Foto: Bohdan Ostroveršenko, 1967

[IMG]

harmonium

Foto: Bohdan Ostroveršenko, 1967

[IMG]

brigáda na pozemku kostela, 50. či 60. léta, v pozadí dům Donarseck

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií