RSS Facebook

Karta stavby 

Městské bytové domy v Trnovanech

 
Jana Koziny, Karla Aksamita, Havířská | Teplice - Trnovany 906, 907, 908, 1011
Jana Koziny: Hans-Kudlich-Strasse / Karla Aksamita: Obere Beethoven-Strasse / Havířská: Goethe-Strasse
GPS: N 50.6575292, E 13.8394750
Autor:
Fritz Hühnl
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1919 - 1920
Sloh:
moderna, nová věcnost, expresionismus
O stavbě

V roce 1919 navrhuje Hühnl pro město Trnovany bytové domy, tvořící blok mezi dnešními ulicemi Jana Koziny, Karla Aksamita a Havířská. Protože šlo spíše o sociální bytové domy financované čs. státem, byly zde hlavními požadavky účelnost a úspornost. V těchto požadavcích označila stavební i sociální komise města Hühnlem předložené projekty za zdařilé. Oproti dřívější Hühnlově tvorbě tak zřejmě z těchto důvodů nebylo možné naplno rozehrát fantazii, kterou Hühnl ovládal. Domy jsou střídmé, symetrické, s vpadlou ústřední osou, která je využita pro umístění malých balkonů. Štuková výzdoba je velmi střídmá, použito je pouze rámování oken a kordonová římsa, oddělující první a druhé patro. Ústřední vpadlá osa je zakončena drobným tympanonem s oknem. Pouze na detailech se tak projevuje Hühnlova dřívější tvořivost – okna ve štítech mají expresivní hvězdicovitý tvar, na některých domech se vyskytují zaoblené rohy. Při podrobném pozorování zjistíme, že ačkoli se na první pohled jedná o stejný typ, právě v těchto detailech se jednotlivé domy liší. Domy však nevybočují z tehdejší tvorby ve stylu moderny, postupně již spějící k nové věcnosti či funkcionalismu.

Kde soubor najdete

Mapy.cz

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 03/2014

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 03/2014

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 03/2014

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 03/2014

[IMG]

půdorys patra

Zdroj: Státní okresní archiv Teplice