RSS Facebook

Karta stavby 

Dům "Říšský sněm ve Wormsu"

 
Scheinerova, Nedbalova | Teplice - Trnovany
Scheinerova= Lehmann-Strasse / Nedbalova: An der Christuskirche, Ferdinandstrasse, Obere Beethoven-Strasse
GPS: N 50.655624; E 13.840109
Autor:
Fritz Hühnl
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1905
Sloh:
historismus, norimberský sloh
Historický název:
Zum Reichstag von Worms
O stavbě

Nároží proti domu Donarseck a evangelickému kostelu tvořil dům Říšský sněm ve Wormsu. Základní hmota domu byla opatřena lícem z lomového kamene s vystupujícími omítanými arkýři. Pozoruhodné je, jak Hühnl v každém patře používá jinou velikost i počet oken, vysktují se malé arkýřky, přechody půdorysu arkýřů z obdélníku na polygon nebo z půlkruhu na polygon mezi jednotlivými patry. Objevují se motivy různě sdružených oken, avšak neopakují se. Horní patro a štíty jsou opatřeny hrázděním. Inspirace hradní architekturou a německými středověkými měšťanskými domy je opět zřejmá. Oproti Donarsecku je štuková výzdoba prostší, omezuje se pouze na několik kazet s bustami a symboly, upomínajícími na evangelickou historii. V tomto domě se nacházel Hühnlův ateliér a ještě v roce 1930 je v Hühnlově vlastnictví, dá se tudíž předpokládat, že zde i bydlel.

Kde stavba stála

Mapy.cz

Co byl "malý Norimberk"

Trnovany se na přelomu 19. a 20. století rychle změnily z vesnice na plnohodnotné město. Jedním z lidí s velkým podílem na tomto přerodu byl architekt Fritz Hühnl, který navrhl řadu domů, inspirovaných německu historií, dějinami evangelické víry i germánskou mytologií. Mezi architekty bylo tehdy módou označovat tento styl jako "norimberský" či "staronorimberský", proto se této části města později říkalo "malý Norimberk".

Další stavby "malého Norimberka"

Kristův kostel

Donarseck

Asgard

Friesen a Körner

Huttenhaus

Linde

Lotsenblick

Wittenberg a Eisenach

Jahnburg

Guts Muts

Walther von der Vogelweide

Literatura o Trnovanech a trnovanské keramice

SCOTT, Richard L, Jan MERGL, Lenka MERGLOVÁ PÁNKOVÁ a Richard BINSTADT. Ceramics from the house of Amphora: 1890-1915. Sidney, Ohio: Richard L. Scott, 2004, 347 s. ISBN 09-747-3770-4.

ZYKMUND, Jan, Radim NEUVIRT a Petr ŠPAČEK. Turn. Česko: Europrinty, 2010, 401 s. ISBN 978-80-254-8772-3.

VLČEK, Pavel a Jaroslava GLOGAROVÁ. Secesní keramika ze sbírek Krajského muzea v Teplicích. Teplice: Krajské muzeum, 1983.

[IMG]

celkový pohled

Foto: Jiří Čáp 1985

[IMG]

Pohled na skupinu domů naproti evangelickému kostelu, Říšský sněm ve Wormsu rohový dům vpravo

Foto: Jiří Čáp 1985

[IMG]

Pohled na skupinu domů naproti evangelickému kostelu, Říšský sněm ve Wormsu rohový dům vpravo

Foto: Jiří Čáp 1985