RSS Facebook

Karta stavby 

Dům "Linde" v Trnovanech

 
Masarykova, U Červeného kostela | Teplice - Trnovany 25
Masarykova: Kulmerstrasse, Hermann-Göring-Strasse, Masarykova, Leninova / U Červeného kostela: Lindenstrasse, Adolf-Hitler-Strasse, tř. Marš. Stalina, Říjnové revoluce
GPS: N 50.651315; E 13.840667
Autor:
Fritz Hühnl
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1910 - 1912
Sloh:
raná moderna
Historický název:
Zur Lindenbaum, Linden-Café, dům U Lípy
O stavbě

Výmluvnou výpověď o rychlém konci vrcholného období trnovanské secese podává dům Linde, navržený v roce 1912 pro nejexponovanější křižovatku v Trnovanech. Na domě Linde se tak nevyskytuje prakticky žádná výzdoba, která by nám připomněla starogermánské mýty nebo ladnou secesi. I tak ale některé prvky Hühnlova stylu přetrvávají.

Ve stavební dokumentaci k domu se ještě zachovala prvotní verze, která počítá s domem o patro nižším a přeci jen o něco méně elegantním. Nároží je řešeno podobně jako u dalších Hühnlových domů – v prvním patře zaoblené, v druhém přechází na polygonální. Na konečné podobě stavby však byl zvolen válcový tvar. S kavárnou bylo počítáno pouze v přízemí a jiný byl i rytmus oken – v přízemí i v patře se počítalo s velkými okny s trojúhelníkovým, resp. zkoseným nadpražím a teprve v druhém patře s užšími rytmicky řazenými okny. Definitivní podoba je, co se týče rytmu oken, ukázněnější – velká okna se nacházejí v obchodních prostorech v přízemí a v kavárně v patře, v druhém a třetím patře jsou již ukázněně řazena užší okna v pravidelném rytmu, v přízemí i v patře však zůstala neobvyklá trojúhelníková nadpraží.

Hühnl se tak z fantaskní tvorby svých mladých let posouvá spíše do polohy individuální moderny, i když základní znaky jeho rukopisu stále přetrvávají a avantgardní architekti té doby by jeho tvorbu zřejmě považovali za úpadkovou.

Zaoblené nároží domu Linde vytvářelo výraznou prostorovou a orientační dominantu rušné křižovatky před červeným kostelem. Jeho ztráta je o to bolestnější, že na jeho místě dnes nic nestojí ani stát nemá. Odstřel tohoto domu je zachycen v normalizačním snímku Havárie.

Kde stavba stála

Mapy.cz

Co byl "malý Norimberk"

Trnovany se na přelomu 19. a 20. století rychle změnily z vesnice na plnohodnotné město. Jedním z lidí s velkým podílem na tomto přerodu byl architekt Fritz Hühnl, který navrhl řadu domů, inspirovaných německu historií, dějinami evangelické víry i germánskou mytologií. Mezi architekty bylo tehdy módou označovat tento styl jako "norimberský" či "staronorimberský", proto se této části města později říkalo "malý Norimberk".

Další stavby "malého Norimberka"

Kristův kostel

Donarseck

Asgard

Friesen a Körner

Říšský sněm ve Wormsu

Huttenhaus

Lotsenblick

Wittenberg a Eisenach

Jahnburg

Guts Muts

Walther von der Vogelweide

Literatura o Trnovanech a trnovanské keramice

SCOTT, Richard L, Jan MERGL, Lenka MERGLOVÁ PÁNKOVÁ a Richard BINSTADT. Ceramics from the house of Amphora: 1890-1915. Sidney, Ohio: Richard L. Scott, 2004, 347 s. ISBN 09-747-3770-4.

ZYKMUND, Jan, Radim NEUVIRT a Petr ŠPAČEK. Turn. Česko: Europrinty, 2010, 401 s. ISBN 978-80-254-8772-3.

VLČEK, Pavel a Jaroslava GLOGAROVÁ. Secesní keramika ze sbírek Krajského muzea v Teplicích. Teplice: Krajské muzeum, 1983.

[IMG]

celkový pohled

Zdroj: Státní okresní archiv Teplice

[IMG]

rušná křižovatka u červeného kostela, kde dům vytvářel výraznou dominantu

Zdroj: soukromá sbírka

[IMG]

půdorys

Zdroj: archiv stavebního úřadu v Teplicích

[IMG]

pohled na fasádu z projektové dokumentace - nerealizovaná varianta nižší o patro

Zdroj: archiv stavebního úřadu v Teplicích

[IMG]

pohled na fasádu z projektové dokumentace - nerealizovaná varianta nižší o patro

Zdroj: archiv stavebního úřadu v Teplicích