RSS Facebook

Karta organizace 

O organizaci

Krajský projektový ústav Ústí n.L.

 

1958

Ústí nad Labem

O organizaci

Krajský projektový ústav pro výstavbu měst a vesnic Ústí nad Labem (zkráceně KPÚ či Stavoprojekt) vznikl v roce 1958 organizační změnou ze Státního projektového ústavu jeho převedením pod krajskou správu. Nicméně nucené kolektivní projektování v jednom podniku, který pouze mírně obměnoval název, začalo již s nástupem komunismu. V roce 1960 tento kolos pohltil KPÚ Liberec. O rok později vznikají mírnou obměnou struktury čtyři architektonické ateliéry vedené ing. Těšínským, Ing. Hanušem, Ing. Matašovským a Ing. Krejčím a dále čtyři ateliéry technické. Ing. Matašovského později střídá Ing. Liška, který ovšem brzy umírá. Z dalších lze jmenovat arch. Machače a Rotyku. Historie ústavu je podrobně popsaná v publikaci k jeho 20. výročí. Informace o jeho vývoji v sedmdesátých a osmdesátých letech se pokusíme časem doplnit. V podstatě lze říci, že prakticky všichni architekti, pracující v teplickém okrese, byli jeho součástí.

Literatura

Hošek, Oldřich (ed.); 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem; KPÚ, Ústí n. L., 1970

Stavby v ústeckém okrese

www.usti-aussig.net

Stavby na jiných místech

Nové město Most

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Stavby organizace

[IMG]

1961 Experimentální bytové domy Duchcovská-Libušina

[IMG]

1961 Návrh přestavby středu Teplic

[IMG]

1967 Věžové domy za nemocnicí

[IMG]

1970 Středisko občanské vybavenosti Za Nemocnicí

[IMG]

1972 Návrh lázeňského ústavu v Šanově

[IMG]

1975 Sídliště Bílá Cesta

[IMG]

1994 Bytový dům s vybaveností v Krupce