RSS Facebook

Karta stavby 

Sídliště Bílá Cesta

 
Teplice - Bílá Cesta
Autor:
Jan Kouba - (Krajský projektový ústav Ústí n.L.)
Spoluautor:
Milan Míšek - (Krajský projektový ústav Ústí n.L.)
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1968 - 1975
Sloh:
pozdní funkcionalismus
O stavbě

Sídliště Bílá Cesta bylo projektováno v 60. letech v atmosféře společenského uvolnění, což odpovídá i jeho charakteru. Uspořádání domů je geometricky dané, ale ne uniformní, reaguje na terén a mezi domy jsou ponechány rozměrné prostory pro zeleň. Projektovány a stavěny byly zároveň věžáky, 4podlažní bytové domy a rodinné domy, vše systémem T08. Komplex byl doplněn střediskem služeb Rozhled, dnes poněkud znetvořeným, a mateřskou školou s jeslemi. Raritou pak může být použití dřevěných výplní balkonů. Koncept sídliště je dodnes funkční, místo se tak přibližuje Corbusierově ideálu "města v zeleni". Dodnes platí za jedno z nejpříjemnějších teplických sídlišť.

O sídlišti pojednává také tento článek, vydaný v časopise Čs. architekt v roce 1976.


Autor projektu Jan Kouba v rozhovoru pro publikaci Husákovo 3+1 mluví o Bílé Cestě:

Ve své době to bylo ojedinělé sídliště, které zahrnovalo vedle tří desetipodlažních věžáků také dvou, tří a čtyřpodlažní stavby, objekty občanské vybavenosti a rodinné domy s garážemi.

(...)
Sídliště Bílá Cesta v Teplicích jsem projektoval v době politického uvolnění v druhé polovině 60. let. Tehdy jsem vlastně začal projektovat - nejprve jsme dělali centrum v Řetenicích a postupně Bílou Cestu. Bylo to v době, kdy "centrální hlídací pes" nefungoval, neboli můj projekt prošel s celou řadou prohřešků. Garáže jsem umístil k panelákům (což se vůbec nesmělo), navrhoval jsem atypické materiály na fasádách panelových domů (modřínové dřevo na fasádě apod.).

(...)

U Bílé cesty ten kladnější výsledek proti běžným sídlištím byl v důsledku nedodržení daných regulí. Porušili jsme především podlažnost a hustotu, která je zde velmi malá. Kdyby se projekt dostal do další éry 70. let, zaplatil bych třemi platy v Krajském projektovém ústavu za to, že jsem něco zkazil.

 

Více informací o práci architektů v Teplicích v době komunismu se dozvíte z rozhovoru s Milanem Míškem.

Literatura

KOUKALOVÁ, Šárka. Rozhovor s Janem Koubou a Milanem Míškem v Teplicích. In Kol. autorů. Husákovo 3+1 : Bytová kultura 70. let. 1. vyd. Praha : VŠUP, 2007. s. 368. [příspěvek]

BENEŠ, Ondřej; ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura 60. let : "Zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století. 1 .vyd.; Grada, Praha 2009; 504 s.

Možné předobrazy

Sídliště Brno-Lesná

Sídliště berlínské moderny

[IMG]

současný pohled na sídliště

Foto: Jan Hanzlík 03/2010

[IMG]

současný pohled na sídliště

Foto: Jan Hanzlík 03/2010

[IMG]

současný pohled na sídliště

Foto: Jan Hanzlík 03/2010

[IMG]

plastika v prostoru sídliště

Foto: Jan Hanzlík 03/2010

[IMG]

fotografie modelu (sever vpravo dole)

Repro z: Čs. architekt. roč. 1976, č. 5, s. 3.

[IMG]

typická terasovitá kompozice střediska služeb Rozhled v původním vzhledu (dnes bohužel poněkud znetvořena)

Repro z: Čs. architekt. roč. 1976, č. 5, s. 3.

[IMG]

pohled na část sídliště krátce po dostavbě

Repro z: Čs. architekt. roč. 1976, č. 5, s. 3.

[IMG]

rodinné domy, které byly součástí projektu sídliště

Repro z: Čs. architekt. roč. 1976, č. 5, s. 3.

[IMG]

rodinné domy, které byly součástí projektu sídliště

Repro z: Čs. architekt. roč. 1976, č. 5, s. 3.