RSS Facebook

Karta stavby 

Bytový dům s vybaveností v Krupce

 
Mariánské náměstí | Krupka - Bohosudov 641
Autor:
Vladimír Novák - (Krajský projektový ústav Ústí n.L.)
Spoluautor:
Jan Jehlík - (Krajský projektový ústav Ústí n.L.)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1991 - 1994
Sloh:
měkká postmoderna
Lidový název:
Rohlík
O stavbě

Bytový dům byl plánován jako dotvoření náměstí, jehož původní uzavřený tvar byl zrušen demolicemi. Čtvrtkruhový půdorys volně cituje protější baziliku. V druhé nerealizované etapě byla plánována ještě výstavba další bytovky v pomyslném středu čtvrtkruhu.

[IMG]

pohled na dům z Mariánského náměstí

Foto: Jan Hanzlík 08/2010

[IMG]

konvexní zakřivení domu

Foto: Jan Hanzlík 08/2010

[IMG]

zadní pohled, konkávně promutá strana

Foto: Jan Hanzlík 08/2010

[IMG]

perspektivní skica

Archiv Jana Jehlíka

[IMG]

perspektivní skica

Archiv Jana Jehlíka

[IMG]

fotografie modelu

Archiv Jana Jehlíka

[IMG]

situace - dotvoření náměstí

Archiv Jana Jehlíka

[IMG]

půdorys vstupního podlaží

Archiv Jana Jehlíka

[IMG]

půdorys typického podlaží

Archiv Jana Jehlíka

[IMG]

axonometrie

Archiv Jana Jehlíka