RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Mlýnská ulice - bakalářská práce Lucie Pavlištíkové

08. 07. 2014 | Bakalářská práce Lucie Pavlištíkové, studentky architektury na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, je dalším příspěvkem k diskusi o těchto městských střevech Teplic. Koncept lázeňské promenády jako živého veřejného prostoru s vytěsněnou dopravou a využití specifického krajinného rámce s doplněním nových dominant jsou nosným tématem této práce.

[IMG]

Mlýnská ulice v Teplicích - reurbanizace

26. 11. 2013 |

Diplomová práce Jana Hanzlíka, vytvořená na Fakultě architektury ČVUT v roce 2013 v ateliéru doc. Radka Kolaříka.

Mlýnská ulice v Teplicích je v dnešní době údolí bez jakéhokoli obsahu, proměněné v městskou divočinu. V minulosti zde bývala městská ulice s řadovou zástavbou pocházející z druhé poloviny 19. století, asanovaná v 80. letech 20. století. Pozdější záměry nebyly nikdy realizovány. Autor navrhuje nový způsob zastavění lokality a nové řešení veřejných prostorů, které si klade za cíl vytvořit důstojné a obytné prostředí na tradiční spojnici dvou lázeňských čtvrtí – Teplic a Šanova.

[IMG]

Rekonstrukce a dostavba sanatoria Julius Fučík v Teplicích - recenze

12. 03. 2011 | Vysokoškolská práce - recenze realizace z oboru památkové péče, zpracovaná na Fakultě architektury ČVUT v Praze, 2010/11 Autor: Jan Hanzlík