RSS Facebook

Článek 

Mlýnská ulice v Teplicích - reurbanizace

26. 11. 2013 | autor: Jan Hanzlík

Diplomová práce byla vytvořena na Fakultě architektury ČVUT v roce 2013 v ateliéru doc. Radka Kolaříka.

 

Mlýnská ulice v Teplicích je v dnešní době údolí bez jakéhokoli obsahu, proměněné v městskou divočinu. V minulosti zde bývala městská ulice s řadovou zástavbou pocházející z druhé poloviny 19. století, asanovaná v 80. letech 20. století. Pozdější záměry nebyly nikdy realizovány. Autor navrhuje nový způsob zastavění lokality a nové řešení veřejných prostorů, které si klade za cíl vytvořit důstojné a obytné prostředí na tradiční spojnici dvou lázeňských čtvrtí – Teplic a Šanova.

 

Během hledání vhodného zastavění a využití pro Mlýnskou ulici se čím dál více ukazovalo, že klíč k problému neleží v první řadě v tom, jak bude tamní nová zástavba vypadat, ale jaká bude kvalita veřejného prostoru, který bude ohraničovat. Leitmotivem návrhu se tak stala pozice Mlýnské ulice mezi dvěma tradičními lázeňskými čtvrtěmi, jímž by měla vytvořit důstojnou, funkční a živou spojnici s využitelnými a využívanými veřejnými prostory. Nebylo snahou vytvořit efektní architekturu, ale pouze vymezit hmotami prostor a naplnit ho. Koncept tak byl důležitější než jeho prezentace. Nemělo smysl zabývat se ekonomickou realizovatelností či developerskou výtěžností lokality. Mělo smysl říct ideální názor na vývoj místa.

 

Nové úpravy veřejných prostorů by tak měly sestávat z následujících bodů:

1. Repietonizace Laubeho náměstí

Místo nyní slouží spíše jako zatáčka ozdobená fontánou a stromky. Vchod do Císařských lázní z této strany se nepoužívá - proč také, když z této strany nikdo nechodí. Návrh počítá s obnovením pěšího provozu v rámci pěšího pásu a odstraněním stromků, které zakrývají reprezentativní fasádu lázní.

2. Pás přirozeného vývoje

Za dobu, kdy ulice není obývaná, vznikl na místě mladý les. Tuto městskou divočinu považuji za součást vývoje a navrhuji ji zachovat v jednom vymezeném bezzásahovém pruhu. Neřízená sukcese invazivních rostlin tak může být i námětem ke konverzaci procházejících.

3. Nový plácek

Kvalitní veřejný prostor si vždy najde své uživatele. Místo, kudy procházíme jen v nutnosti se může změnit v cíl cesty.

4. Stromořadí s jírovci

Přirozený prostor ulice, která byla demolována, doplňoval i malý parčík o 16 jírovcích. Trochu z této nálady chci obnovit v této části ulice. Zatímco vedlejší prostor nabízí dostatek slunce, tento bude naopak nabízet stín.

5. Rehabilitace vyhlídky Mont de Ligne

Dříve hojně navštěvovaná vyhlídka s kavárnou "Pepřenkou", spojená schody do Mlýnské ulice. Dnes je téměř nevyužívaná a spíše zapomenutá. Obnovením pěšího spojení do lázeňského parku by se mohla zapojit zpět do života města a lázeňských hostů. Navíc by se tím vytvořilo nové propojení v rámci městského systému zeleně.

6. Pěší pás

Mlýnská ulice byla vždy spojnicí Teplic a Šanova - dvou tradičních lázeňských čtvrtí. Ač je dnes funkční jen jako průjezd a neoblíbený průchod, potenciál lázeňské promenády tu stále zůstává. Návrh počítá s vytvořením pěšího pásu, který by byl jasně oddělen od ostatního provozu. Fakt, že chodci zde mají přednost, musí být zřetelný i projíždějícím řidičům.

7. Připomínka potoka

Kočičí potok, dříve pohánející mlýny, ztratil na intenzitě a byl zatrubněn. Strouha, kterou bude protékat voda a za dešťů bude intenzivnější, bude připomínat potoční vodu, která z Teplic na počátku 20. století zmizela pod zem. Zároveň voda slouží jako oživení veřejného prostoru.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o studentskou práci, sluší se uvést i slabé stránky projektu, na které upozornil vedoucí, oponent a komise:

Prezentace o konceptu příliš nevypovídá.

Dopravní řešení by mohlo být elegantnější

Objemy domů by mohly vzhledem ke krajinnému rámci být trochu menší

Veřejných prostorů je nadbytek, není jisté jejich využití.

Tvar domů umožňuje jen problematickou tvorbu dispozic.

 

Jednotlivá PDF doporučujeme stáhnout pomocí odkazu "download" a poté prohlížet v počítači. Vzhledem k vysokému rozlišení obrázků fungují on-line prohlížeče pomalu.

 

Diplomní seminář - analýzy území, Jan Hanzlík, FA ČVUT, 2012/13

Plachta 1. Jan Hanzlík, diplomová práce Mlýnská ulice v Teplicích - reurbanizace, 2012/13, Fakulta architek...

Plachta 2. Jan Hanzlík, diplomová práce Mlýnská ulice v Teplicích - reurbanizace, 2012/13, Fakulta architek...

Portfolio. Jan Hanzlík, diplomová práce Mlýnská ulice v Teplicích - reurbanizace, 2012/13, Fakulta architek...