RSS Facebook

Karta stavby 

České gymnázium v Duchcově

 
Masarykova 12 | Duchcov 909
Autor:
Ladislav Skřivánek
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1927
Sloh:
národní sloh, rondokubismus
O stavbě

Českou střední školu gymnaziálního typu v Duchcově zřídili v říjnu 1919; určena byla pro potřeby okresů Duchcov, Teplice a Bílina. Prozatímní sídlo nalezlo gymnázium v objektu gymnázia německého, vyučovalo se i v objektu zámku a v městském hotelu. Pro vybudování vlastní školní budovy byl zvolen areál bývalého panského hospodářského dvora na Teplickém předměstí. Třípodlažní objekt uzavřené dispozice s atriem, tělocvičnou, samostatně stojící ředitelskou vilou a ohradní zdí s dvojicí bran projektoval pražský architekt Ladislav Skřivánek. Stavbu provedla pražská firma Viktor Beneš nákladem 5 355 407 K. Architektura stavby nezapře inspiraci soudobými formami tzv. národního slohu. Fasády gymnázia jsou pojednány bohatou karmínově červenou sgrafitovou výzdobou s motivy kruhů a oblouků. Lidovými motivy jsou inspirována i malovaná prkna záklopu střechy ve dvoře.

Prostor atria byl řešen jako shromažďovací místo, k žactvu zde bylo možno promlouvat z dvojice balkonů. Ke slavnostnímu otevření objektu došlo 21. května 1927. Novostavbu doplňoval i prostor s pomníkem K. H. Borovského, jeho piedestal navrhl arch. Skřivánek, sochu pak v roce 1928 realizoval sochař Josef Fojtík. K projektu máme k dispozici i nerealizované varianty a můžeme tak sledovat vývoj návrhu.

Text Mgr. Jiří Bureš

Další české školy na Teplicku (výběr)
Literatura

HANZLÍK, Jan a BUREŠ, Jiří. Duchcov///Dux: moderní architektrura. Vyd. 1. Duchcov: Pro Muzeum města Duchcova připravilo vyd. NIS Teplice, 2014. 36 s.

[IMG]

pohled z Masarykovy ulice

Foto: Jan Hanzlík 06/2017

[IMG]

pohled z Masarykovy ulice

Foto: Jan Hanzlík 09/2015

[IMG]

pohled z věže evangelického kostela

Foto: Jan Hanzlík 09/2015

[IMG]

ředitelská vila

Foto: Jan Hanzlík 06/2017

[IMG]

tělocvična

Foto: Jan Hanzlík 06/2017

[IMG]

folklorizující vzor na fasádě

Foto: Jan Hanzlík 06/2017

[IMG]

Pohled na fasádu - realizovaná varianta

Výroční zpráva českého státního reálného gymnásia v Duchcově 1930

[IMG]

variantní návrh - fasáda

Výroční zpráva českého státního reálného gymnásia v Duchcově 1930

[IMG]

variantní návrh - fasáda

Výroční zpráva českého státního reálného gymnásia v Duchcově 1930

[IMG]

situace

Výroční zpráva českého státního reálného gymnásia v Duchcově 1930

[IMG]

fotografie po dokončení

Výroční zpráva českého státního reálného gymnásia v Duchcově 1930

[IMG]

tělocvična - fotografie po dokončení

Výroční zpráva českého státního reálného gymnásia v Duchcově 1930

[IMG]

ředitelna - fotografie po dokončení

Výroční zpráva českého státního reálného gymnásia v Duchcově 1930

[IMG]

ředitelská vila - fotografie po dokončení

Výroční zpráva českého státního reálného gymnásia v Duchcově 1930