RSS Facebook

Karta stavby 

Palác pojišťovny Concordia

 
Masarykova | Teplice - centrum 1910
Bahnhofstrasse, Kaiserstrasse, Masaryk-Strasse, Hermann Göring Strasse, Masarykova, Leninova třída
Autor:
Paul Schaeffer-Heyrothsberge
Spoluautor:
Max Loos von Losimfeldt
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1931
Sloh:
funkcionalismus, nová věcnost, expresionismus
Historický název:
Concordia-Haus, Café Concordia
O stavbě

Výstavní multifunkční budovu na rychle se rozvíjející Nádražní třídě (dnes Masarykově) nechala postavit liberecká pojišťovna Concordia Reichenberg.  Typologicky se jedná o opravdový městský palác - v přízemí byl parter s obchody a administrativou pojišťovny, v prvním reprezentativním patře (mezaninu, nebo chcete-li piano nobile) kavárna, ve zbylých patrech byty. Dům vykazuje především rysy funkcionalismu, jeho hmotová skladba ale odpovídá spíše expresionistickému pojetí budovy jako "hlavy a těla". Na západní straně bývala plošina s bočním vchodem do obytných a kancelářských prostor; navazovalo na ni schodiště ve věžovité hmotě budovy. V současnosti je plošina i vchod zakryt novodobou přístavbou k obchodu.

V 70. letech byla vyměněna fasáda prvního patra a velká funkcionalistická okna kavárny byla nahrazena výdobytkem socialistického stavebnictví, tzv. boletickým panelem - typizovanou hliníkovo-skleněnou fasádou stejného typu jako např. na Božím prstu či na obch. domě Baťa. Cihelné pásy na fasádě měly původně poněkud ušlechtilejší lesklý glazovaný povrch, ze záhadného důvodu byly ale přetřeny cihlovou barvou. Demontovány byly hodiny z věže i všechny nápisy a reklamy, které připomínaly jméno stavitele - pojišťovny Concordia.

Komerční parter a byty fungují dodnes. To se bohužel nedá říci o kavárně, jejíž prostory byly donedávna využívány pro odpolední estrády pro německé penzisty, nyní ji však okupují prodejci levného textilu. Funkcionalistické detaily (okna, dveře, zábradlí...) v bytové části do dnešních dnů přežily naštěstí bez úhony. Přestože budova nechátrá, už dlouho o ní nelze mluvit jako o perle teplické avantgardní architektury.

[IMG]

dobová pohlednice

Zdroj: Národní památkový ústav

[IMG]

současný stav

Foto: Lukáš Janšta 04/2011

[IMG]

současný stav

Foto: Lukáš Janšta 04/2011

[IMG]

současný stav, schodiště do bývalé kavárny s travertinovým obkladem

Foto: Lukáš Janšta 04/2011

[IMG]

současný stav, schodiště do kavárny s travertinovým obkladem

Foto: Lukáš Janšta 04/2011

[IMG]

současný stav, interiér kavárny se zbožím prodejců oblečení

Foto: Lukáš Janšta 04/2011

[IMG]

interiér bytové části

Zdroj: Národní památkový ústav

[IMG]

interiér bytové části

Zdroj: Národní památkový ústav

[IMG]

Dobová pohlednice

Sbírka Mgr. Venuše Falkové

[IMG]

Dobová pohlednice, pohled z dnešní Masarykovy třídy

Zdroj: Národní památkový ústav

[IMG]

Dobová pohlednice

Zdroj: Národní památkový ústav

[IMG]

Interiér kavárny v původní podobě

Zdroj: Národní památkový ústav