RSS Facebook

Karta stavby 

Etážovka a dílny Carl Zeiss (Somet)

 
Modlanská 1a | Teplice - Trnovany 1201
Lord Runciman Strasse, Husova, Engelsova
Autor:
Franz Anton Dischinger - (Dyckerhoff & Widmann AG)
Účel stavby:
Průmyslová stavba
Výstavba:
1939 - 1940
Sloh:
nová věcnost
Aktuální název:
Stim tools
Historický název:
Carl Zeiss, Feinapparaten-Bau, FAB, Meopta, Somet, Temos Tools
O stavbě

Továrna na jemnou mechaniku byla vystavěna v letech 1939-40 především kvůli válečné výrobě. V původním rozsahu obsahovala dva etážové výrobní objekty a jednu přízemní budovu dílen. Stavbu realizovala firma Dyckerhoff & Widmann AG (dnešní DYWIDAG-Systems) jako železobetonový skelet. Budova dílen byla zastřešena válcovými skořepinami se šedy, opřenými o rámové vazníky vybíhající z nosných sloupů. Tento konstrukční systém "Dywidag Schalensheddach" vyvinul pro firmu inženýr Franz Anton Dischinger.

"Dvojče" Sometu stojí v Jablonci n. Nisou - Rýnovicích, po znárodnění byla fabrika známá pod názvem LIAZ. Kartu stavby si můžete prohlédnout zde.

 

Literatura

Feinapparaten-Bau : továrna na jemnou mechaniku a optiku. in BERAN, Lukáš; VALCHÁŘOVÁ, Vladislava - editoři. Průmyslové dědictví Ústeckého kraje – mapování a revitalizace : sborník konference. Ústí nad Labem : VCPD ČVUT, 2008. s. 114. [příspěvek]

[IMG]

snímek etážovky z roku 1940

Zdroj: SOkA Litoměřice – Most, fond AF 104 FAB, kt. 4.

[IMG]

interiér dílen, zastřešení systémem Schallensheddach

Zdroj: SOkA Litoměřice – Most, fond AF 104 FAB, kt. 4

[IMG]

pohled na továrnu, posazenou do krajiny, po roce 1945

Sbírka Venuše Falkové

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 04/2010

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 04/2010

[IMG]

foto ze stavby, montáž bednění skořepin

Zdroj: SOkA Most

[IMG]

foto ze stavby, bednění skořepin

Zdroj: SOkA Most

[IMG]

foto ze stavby, pohled na bednění skořepiny s vyvázanou výztuží, před betonáží

Zdroj: SOkA Most

[IMG]

foto ze stavby, betonování

Zdroj: SOkA Most

[IMG]

foto ze stavby, bednění skořepin

Zdroj: SOkA Most

[IMG]

foto ze stavby, demontáž bednění

Zdroj: SOkA Most