RSS Facebook

Karta stavby 

Družstevní zahradní město na Bílé Cestě

 
Francouzská, Pařížská, Polská, Varšavská | Teplice - Bílá Cesta
Francouzská: Schmelkerstrasse, Anton Günther Strasse; Pařížská: Dr Walther Russ Strasse, Roseggerstrasse; Polská: Waldzeile; Varšavská: Helmgässchen
Autor:
Josef Zasche
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1907
Sloh:
historizující moderna
Historický název:
Gartenstadt für die Gemeinnützige Baugenossenschaft
O stavbě

Již v druhé polovině 19. století rozhořela se v Evropě (ponejvíce v Anglii a Německu) diskuse o novém způsobu bydlení, který by nahradil hygienicky nevyhovující staré obytné domy (zvláště obydlí dělnické třídy) novými zdravými formami. V Německy hovořících oblastech se tato snaha často nazývala slovem Wohnungsreform.

Jedním z produktů této Wohnungsreform je i toto zahradní město. Vystavěno bylo z financí Všeobecně prospěšného stavebního družstva (Gemeinnützige Baugenossenschaft), založeného za tímto účelem. Na rozdíl od řady dělnických kolonií, vznikajících po celých severních Čechách, byla tato čtvrť určena pro střední třídu. Autorem urbanistického návrhu i návrhu typových domů je pražský architekt Josef Zasche. Lze předpokládat, že převážná část domů byla podle jeho návrhu opravdu postavena, jisté je to u devíti domů (například u čp. 1488, 1495 a 1583). Čtvrť je sestavena převážně z dvojdomů, a to jedno- i vícerodinných, kterých Zasche pro podobné projekty nakreslil velké množství. Náklady na jeden dům pro jednu rodinu se tehdy včetně pozemku pohybovaly mezi 13 až 15 tisíci rakouských korun.

Zasche podobný plán na kolonii, tentokrát pro dělnickou třídu, zpracoval i pro Spolek pro lidové bydlení při Mannesmannových válconách trub v Chomutově (dnes až na jeden dům zničena, stávala zde).

Na některých návrzích spolupracoval s Zaschem teplický stavitel Edmund Kunert (možná člen severočeského stavitelského klanu Kunertů, viz např.

Anton Kunert).

Kde zahradní město najdete

Mapy.cz

Publikováno v

Deutsche Arbeit: Zeitschrift des Volksbundes für das Deutschtum im Auslande. 1911. s. 505.

[IMG]

historický pohled do Francouzské ulice (Schmelkerstrasse)

Zdroj: SOkA Teplice

[IMG]

historický pohled do Pařížské ulice (Roseggerstrasse)

Zdroj: SOkA Teplice

[IMG]

výřez ze situace

Zdroj: archiv Jaroslava Zemana

[IMG]

situace zahradního města

Zdroj: archiv Jaroslava Zemana

[IMG]

skica obytného dvojdomu pro teplické zahradní město (realizován jako čp. 1492 a 1493))

Repro z: Deutsche arbeit, 1911.

[IMG]

skica obytného dvojdomu pro teplické zahradní město (pravděpodobně nerealizován)

Repro z: Deutsche arbeit, 1911.

[IMG]

skica obytného dvojdomu pro teplické zahradní město (pravděpodobně nerealizován)

Repro z: Deutsche Arbeit, 1911.

[IMG]

dvojdům čp. 1523 a 1524

Foto: Jan Hanzlík 08/2012

[IMG]

dvojdům čp. 1526 a 1527

Foto: Jan Hanzlík 08/2012

[IMG]

dvojdům čp. 1533 a 1534

Foto: Jan Hanzlík 08/2012

[IMG]

dvojdům čp. 1488 a 1489

Foto: Jan Hanzlík 08/2012

[IMG]

dvojdům čp. 1521 a 1528

Foto: Jan Hanzlík 08/2012

[IMG]

dvojdům čp. 1511 a 1512

Foto: Jan Hanzlík 08/2012

[IMG]

prostor zahradního města

Foto: Jan Hanzlík 08/2012

[IMG]

prostor zahradního města

Foto: Jan Hanzlík 08/2012

[IMG]

prostor zahradního města

Foto: Jan Hanzlík 08/2012

[IMG]

prostor zahradního města

Foto: Jan Hanzlík 08/2012