RSS Facebook

Karta stavby 

Obchodní dům firmy Baťa

 
U Císařských lázní | Teplice - centrum 366
Königstrasse, Královská třída
Spoluautor:
Vladimír Karfík - (Zlín, stavební a.s. ve Zlíně)
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1935 - 1937
Sloh:
funkcionalismus
O stavbě

Obchodní dům firmy Baťa byl projektován v letech 1935-37 na místě zbořeného měšťanského domu Zur Stadt Orleans z roku 1875. Autor není znám, nicméně projekt byl supervizován "dvorním" baťovským architektem Vladimírem Karfíkem, jedním z tvůrců meziválečného Zlína. Původní funkcionalistické průčelí s pásovými okny v prvním a druhém patře bylo kvůli havarijnímu stavu zlikvidováno v roce 1966 a nahrazeno rastrem typizovaných lehkých fasádních panelů. Další úprava proběhla v roce 1994, kdy byla fasáda z 60. let renovována a zhotoveny nové výklady.

[IMG]

pohled na fasádu z 30. let

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, Foto: NPÚ

[IMG]

původní fasáda, snímek pořízen v 50. letech

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, Foto: NPÚ

[IMG]

rekonstrukce fasády v 60. letech

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, Foto: NPÚ

[IMG]

současný stav

Foto: NPÚ