RSS Facebook

Karta stavby 

Dům hotelového bydlení

 
Sochorova | Teplice - Šanov II 1516
Autor:
Miroslav Masák - (SIAL)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1964 - 1968
Sloh:
brutalismus
Lidový název:
Boží prst, Božák
O stavbě

"Boží prst" je opravdový teplický fenomén. Jako nejvyšší budovu v Teplicích ho nelze přehlédnout ani ze širokého okolí. Navržen byl v libereckém Stavoprojektu pozdějším členem inovátorského ateliéru SIAL Miroslavem Masákem jako technický i společenský experiment - přechodný typ bydlení pro dělníky-samotáře a bezdětné páry. Na podobném principu "startovního" bydlení funguje vlastně dodnes. Z fotografie modelu lze soudit, že fasáda měla původně působit více abstraktně, což se bohužel v omezených podmínkách socialistické výroby nepodařilo zrealizovat. Byla nakonec použita všudypřítomná typizovaná hliníková fasáda, stejná jako je např. na hotelu Bohemia v Ústí nad Labem a stovkách objektů po celém Československu. Fasádu tak osvěžuje pouze nepravidelný rastr oken a pevných výplní.
Již během výstavby musely být učiněny některé technické kompromisy. Dům se vychýlil od svislé osy a musel být oproti projektu o několik pater nižší.

Text, který o projektu vyšel v revue Architektura ČSR v roce 1968:

"Návrh domu hotelového bydlení pro Teplice je kromě svého společenského aspektu, známého z jiných podobných pokusů, zajímavý také technicky. Inženýr Zdeněk Patrmann tu využil svých zkušeností z televizního vysílače na Ještědu, kde na tažené betonové jádro válcového tvaru je zavěšena ocelová konstrukce kruhových podlaží různých poloměrů, a také zde na betonový hranol zavěšuje ocelovou kostru. Dispoziční výhoda tohoto řešení je ta, že betonové jádro obsahuje stabilní komunikace a příslušenství, zatímco obytné plochy jsou situovány ve vyvěšené ocelové konstrukci, jež usnadňuje jejich variabilitu. Díky tomu může být objekt použit i pro normální byty malé metráže. V současné době se pracuje na prováděcím projektu. Při výtvarném řešení detailu se architekt snaží volit takové postupy, které by ve vzhledu díla zanechaly stopu lidské ruky, aby jí byl proteplen neosobní chlad průmyslově vyrobených elementů."

Publikováno v

PROCHÁZKA, V. Úsilí libereckých architektů o zlidštění architektury. In Architektura ČSSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1968, s. 489. [článek]

Možné předobrazy

Hotelový dům na experimentálním sídlišti Invalidovna v Praze

Vysílač na Ještědu - obdobné konstrukční řešení

Odkazy

www.bozak.cz

Výskyty v jiných databázích

SkyskcraperPage:
skyscraperpage.com

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 03/2010

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 03/2010

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 03/2010

[IMG]

dům vytváří siluetu sídliště

Foto: Lukáš Janšta, 06/2010

[IMG]

fotografie z výstavby, na betonové jádro je zavěšována ocelová konstrukce

Zdroj: soukromá sbírka

[IMG]

fotografie modelu

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1968, s. 489.

[IMG]

půdorys typického podlaží

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1968, s. 489.

[IMG]

řez

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1968, s. 489.

[IMG]

rastr fasády

Foto: Jan Hanzlík 03/2010

[IMG]

situace

Repro z: ŠVÁCHA, Rostislav, et al. SIAL. 1. vyd. Olomouc : Arbor vitae: Muzeum umění, 2010. 381 s.