RSS Facebook

Karta stavby 

Krušnohorské divadlo

 
U Císařských lázní | Teplice - centrum 761
Königstrasse, Královská třída, Klementa Gottwalda
Autor:
Rudolf Bitzan
Spoluautor:
Adolf Linnebach
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1921 - 1924
Sloh:
neoklasicismus, art-deco
Aktuální název:
Krušnohorské divadlo
Historický název:
Divadlo Severu, Městské divadlo Teplice-Šanov, Divadlo bratří Čapků, Krajské krušnohorské divadlo, Stadttheater mit Kur- und Stadtsälen, Stadtsäle
O stavbě

Velkorysá a moderní budova divadla dokládá úroveň tehdejšího kulturního života v Teplicích. Po požáru staré budovy městského divadla v roce 1919 zvažovala městská rada, co se spáleništěm bude dále. Záhy bylo rozhodnuto o stavbě úplně nové divadelní budovy. Ke zpracování plánů byl vyzván architekt Bitzan, zájmem města bylo pojmout stavbu jako vícečelovou budovu s velkorysým stavebním programem. Součástí objektu tak není pouze velký divadelní sál pro 1000 lidí, který bylo možné ještě zvětšit, ale i plesový sál, kinosál (dnes již nevyužívaný), klubové prostory v suterénu a rozsáhlé technické a administrativní zázemí. Jevištní techniku včetně osvětlení pro divadlo navrhoval vyhlášení divadelní technik Adolf Linnebach.

Monumentální architektura budovy je téměř manifestem. Několik kubických hmot je vertikálně členěno a rytmizováno mohutnými pilastry a několik z nich je zakončeno trojúhelníkovými tympanony. Toto provedení odkazuje na antickou architekturu, což stavbu v kontextu 20. let řadí do konzervativního proudu.

Oproti tomu interiér na starou architekturu odkazuje daleko méně. Je proveden ve stylu art-deco, převládají geometricko-rostlinné motivy. Výtvarnou výzdobu prováděli umělci z Drážďan - prof. Baranovsky, Richard Guhr, Anton Schaff, Franz Kohn.

O budově divadla vyšel článek v časopise Wasmuth's monatshefte für Baukunst, který najdete v jedné ze studií.

O divadle se dočtete také ve velmi obsáhlém článku Ludmily Hůrkové na stránkách projektu TACE.

Výskyty v jiných databázích

TACE:
www.theatre-architecture.eu

[IMG]

pohled na vstupní průčelí

Foto: Lukáš Janšta, 07/2010

[IMG]

zahradní průčelí

Foto: Lukáš Janšta, 07/2010

[IMG]

zahradní průčelí

Foto: Lukáš Janšta, 07/2010

[IMG]

historická pohlednice

Zdroj: sbírka Venuše Falkové

[IMG]

snímek krátce po dostavbě

Převzato z webu: Divadelní architektura ve střední Evropě. http://www.theatre-architecture.eu/ [cit. 2010-08-23]

[IMG]

perspektiva

Převzato z webu: Divadelní architektura ve střední Evropě. http://www.theatre-architecture.eu/ [cit. 2010-08-23]

[IMG]

půdorys přízemí

Repro z: Das neue Stadttheater mit Kur- und Stadtsälen in Bad Teplitz-Schönau. Wasmuth's monatshefte für Baukunst. 1925, s. 73-76.

[IMG]

půdorys 1. patra s velkým sálem

Repro z: Das neue Stadttheater mit Kur- und Stadtsälen in Bad Teplitz-Schönau. Wasmuth's monatshefte für Baukunst. 1925, s. 73-76.

[IMG]

půdorys 2. patra (s lóžemi)

Repro z: Das neue Stadttheater mit Kur- und Stadtsälen in Bad Teplitz-Schönau. Wasmuth's monatshefte für Baukunst. 1925, s. 73-76.

[IMG]

příčný řez, zleva a odspodu: kinosál, malý sál, velký sál

Repro z: Das neue Stadttheater mit Kur- und Stadtsälen in Bad Teplitz-Schönau. Wasmuth's monatshefte für Baukunst. 1925, s. 73-76.

[IMG]

podélný řez

Repro z: Das neue Stadttheater mit Kur- und Stadtsälen in Bad Teplitz-Schönau. Wasmuth's monatshefte für Baukunst. 1925, s. 73-76.

[IMG]

velký sál

Převzato z: www.theatre-architecture.eu. Foto: Martina Novozámská 2009

[IMG]

dnes nevyužívaný kinosál

Převzato z: www.theatre-architecture.eu. Foto: Martina Novozámská 2009

[IMG]

malý sál

Převzato z: www.theatre-architecture.eu. Foto: Martina Novozámská 2009

[IMG]

divadelní kavárna, lidově "šlauch"

Převzato z: www.theatre-architecture.eu. Foto: Martina Novozámská 2009

[IMG]

velký sál, foto z 60. let

Převzato z webu: Divadelní architektura ve střední Evropě. http://www.theatre-architecture.eu/ [cit. 2010-08-23]

[IMG]

velký sál, foto z 60. let

Převzato z webu: Divadelní architektura ve střední Evropě. http://www.theatre-architecture.eu/ [cit. 2010-08-23]

[IMG]

velký sál, foto z 60. let

Převzato z webu: Divadelní architektura ve střední Evropě. http://www.theatre-architecture.eu/ [cit. 2010-08-23]