RSS Facebook

Karta stavby 

Městská spořitelna

 
U Radnice 1 | Teplice - centrum 594
Waisenhausgasse
Autor:
Hermann Schutt
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1912 - 1914
Sloh:
architektura reformy, tradiční moderna
Historický název:
Städtische Sparkasse
O stavbě

Městská spořitelna vyhlásila v roce 1912 soutěž na své nové sídlo na parcele rušeného restaurantu Schiefe Ecke. Vítězem se stal teplický architekt Hermann Schutt, jehož projekt je zpracován ve stylu výrazně tradiční moderny. Budova je dvoukřídlá a opatřená mohutnou nárožní věží, v níž se skrývají hlavní bankovní sály. Fasáda je provedená v modernizovaném vysokém řádu, přízemí je bosované, první a druhé patro je vybaveno vysokými kanelovanými pilastry zakončenými hlavicemi s parafrází ionského řádu, na kterých je vysazen korunní architráv. V interiéru je tvarosloví značně volnější, spíše připomínající styl art deco. Ve dvou patrech nad sebou jsou umístěny reprezentativní přepážkové haly a z výtvarného hlediska stojí za pozornost i kancelář ředitele. Teplické spořitelně, která chtěla působit jako stabilní finanční instituce spíše na konzervativní publikum, mohl takovýto projekt díky svému historizujícímu, ale zároveň modernou ovlivněnému vzhledu dobře vyhovovat.

Prameny a literatura

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, dům čp. 594

HANZLÍK, Jan, ZAJONCOVÁ, Jana, HÁJKOVÁ Lenka. Teplice: architektura modenrí doby. 1860-2000.

[IMG]

Současný stav

Foto: Marta Pavlíková 07/2017

[IMG]

Současný stav

Foto: Marta Pavlíková 07/2017

[IMG]

Výkresy fasády

Archiv SÚ Teplice

[IMG]

Výkresy fasády

Archiv SÚ Teplice

[IMG]

půdorys přízemí

Archiv SÚ Teplice

[IMG]

fotografie přepážkové haly po dokončení

Lodgman, Rudolf. Sudetendeutsche Selbstverwaltungskörper, 1940.