RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Hermann Schutt

 

1877 Teplice

O autorovi

Architekt Schutt představuje jednoho z nejčinorodějších architektů přelomu století v Teplicích. Měl vystudovanou průmyslovou školu v Plzni. Jeho stavby mají svérázný rukopis moderny inspirované barokem a staršími slohy, avšak s těmito předlohami pracuje poměrně volně. Rozvlněné fasády jeho domů vyvolávají až expresionistický dojem. Ve dvacátých a třicátých letech se však přiklonil ke stylu přísného sloupového neoklasicismu. Jako by tím byla naznačena jeho inklinace k ideám německého národovectví – již v roce 1901 vstoupil do Německé nacionální strany, činný byl i ve Svazu Němců a později v Německé pracovní frontě. Jeho velkým profesním úspěchem bylo vítězství v soutěži na městskou spořitelnu v roce 1912.

Prameny a literatura

HANZLÍK, Jan, ZAJONCOVÁ, Jana, HÁJKOVÁ Lenka. Teplice: architektura modenrí doby. 1860-2000.

SOA Litoměřice, římskokatolické matriky, Teplice N 1875–1881, s. 167.

Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety, heslo Schutt, Hermann.

Stavby autora

[IMG]

1914 Městská spořitelna