RSS Facebook

Karta stavby 

Prostor za Domem kultury

 
Mírové náměstí | Teplice - centrum
Spoluautor:
Michael Brix - (SIAL)
Spoluautor:
Martin Rajniš - (SIAL)
Spoluautor:
Ludmila Švarcová - (SIAL)
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1979 - 1986
Sloh:
mašinismus, hi-tec
O stavbě

Současně s projektem na Dům kultury vznikl v libereckém ateliéru SIAL i projekt na parkové úpravy prostoru za ním. Návrh pojali autoři v podobně technicizujícím stylu jako blízkou kolonádu u DK. Centrálním bodem prostoru je ocelovo-skleněný pavilon, původně s meteorologickou stanicí, obklopený kolonádou, plánovanou jako treláž - jt. kostra pro popínavé rostliny.

Nedávno byl skleněný pavilon vhodně doplněn o novou kašnu.

Možné předobrazy:

Bruno Taut, skleněný pavilon (1914)

[IMG]

treláž s pavilonem

Foto: Lukáš Janšta, 06/2010

[IMG]

centrální skleněný pavilon

Foto: Jan Hanzlík 03/2010

[IMG]

struktura kupole pavilonu

Foto: Lukáš Janšta, 06/2010

[IMG]

pergola za divadlem

Foto: Jan Hanzlík 03/2010

[IMG]

vize celého řešeného prostoru

Repro z: Dům kultury a kolonáda v Teplicích. Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. 1988, 3, s. 18. [článek]