RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Josef Turba

 

1822

1892 Praha

O autorovi

Český architekt, byl jedním ze zakladatelů a několik let také předsedou Spolku architektů a inženýrů, jakéhosi zárodku dnešní komory architektů.

V roce 1866 měl být jako jeden z osmi archiektů vyzván k vytvoření soutěžního projektu na budovu české techniky, nakonec byl ale jmenován do zkušební komise. V severních Čechách vytvořil řadu typových projektů pro Ústecko-teplickou dráhu, z nichž se několik dochovalo dodnes. S Teplicemi je také spjat tím, že působil spolu s Josefem Zítkem jako posuzovatel projektů na stavbu městského divadla, tedy "staré" budovy, která vyhořela v roce 1919. Často je také u tohoto projektu mylně uváděn jako spoluautor. Je pohřben v Praze na Olšanských hřbitovech.

Stavby na jiných místech

Nádraží Ústí nad Labem západ

Typová nádraží pro ústecko-teplickou dráhu

Daňkův palác (nároží Opletalovy a Růžové)

Nájemní dům čp. 30 v Dejvicích

Nájemní dům Ostrovní čp. 222

Literatura

VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 761 s. ISBN 80-200-0969-8.

HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.

KREJČIŘÍK, Mojmír. Česká nádraží: (architektura a stavební vývoj), III. díl, 1. část. 1. vyd. Litoměřice: Vydavatelství dopravní literatury, 2003- . sv. ISBN 80-902706-7-0.

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Stavby autora

[IMG]

1908 Hlavní nádraží