RSS Facebook

Karta stavby 

Přístavba rodinného domu v Bořislavi

 
E55 | Bořislav 89
Autor:
Pavel Plánička - (3+1 architekti)
Spoluautor:
Bruno Panenka - (3+1 architekti)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
2014
O stavbě

Z autorské zprávy:

Nedostatečná plocha a těsná dispozice ve stávajícím domě vedly stavebníka k rozhodnutí doplnit chybějící prostor přístavbou. Západní fasáda domu s přilehlou zahradou nám pro tento záměr připadala ideální jak konfigurací terénu, tak logickou návazností na dispozici původního domu.

Nízká přístavba kopíruje terén zahrady. Jednoduchou formou se pokoušíme dál nekomplikovat přebujelou strukturu původní stavby a objektů kolem.

Místy příliš těžkopádnou konkrétnost současného domu jsme se pokusili vyvážit jednoduchým tvarem, rytmem plynoucím z použitého skladebného modulu a abstraktním černým pláštěm přístavby.

Kde stavbu najdete

maps.google.cz

Další informace

www.31architekti.cz

Komerční tisk

Smekalová, Monika; Jak se staví v CHKO; in: Dům & zahrada, Stavba | Když jsme stavěli; srpen 2015, 20. ročník; Astrosat Media, Praha, 2015; str. 14-16

Publikováno v

Vratislavová Křenová, Klára; Fábri, Ľubica; Vlková, Klára eds.; Ročenka dřevostaveb 2015; Prodesi, v.o.s., Praha, 2015; dvojstr. 1

Odkazy

House Extension in Bořislav by 3+1 architekti:
designyoutrust.com

House Extension in Bořislav by 3+1 architekti:
lockerdome.com

Extension of a House in Bořislav by 3+1 architekti (22. 12. 2014):
dejavu-intl.com

Odvážná přístavba rodinného domu aneb černá je dobrá (15. 1. 2016):
www.earch.cz

Výskyty v jiných databázích

bydlení IQ:
www.bydleni-iq.cz

divisare:
divisare.com

StavbaWEB:
stavbaweb.dumabyt.cz

archdaily:
www.archdaily.com

archello:
www.archello.com

Archilovers:
www.archilovers.com

archindex cz:
www.archindex.cz

design.fr:
design.fr

[IMG]

fotografie po dostavbě

archiv Pavla Pláničky

[IMG]

Pohled na dostavbu

Zdroj: www.31architekti.cz

[IMG]

fotografie po dostavbě

Foto: Pavel Plánička 11/2014

[IMG]

fotografie po dostavbě

Foto: Pavel Plánička 11/2014

[IMG]

Půdorys a pohledy

Zdroj: www.31architekti.cz