RSS Facebook

Karta stavby 

Rekonstrukce a dostavba sanatoria Julius Fučík (Beethoven)

 
Lázeňská | Teplice - centrum 613
Badegasse
Autor:
Lubomír Košek - (Zdravoprojekt)
Spoluautor:
FEAL S.p.A.
Účel stavby:
Lázeňská stavba
Výstavba:
1980 - 1983
Aktuální název:
Beethoven
Historický název:
Julius Fučík
O stavbě

Rekonstrukce a dostavba lázní byla vynucena neutěšeným stavem, ve kterém se lázeňské domy ocitly po rosáhlých demolicích v okolí (tzv. asanacích), kdy byly okolní bloky lázeňských budov nesmyslně vybourávány. Rozsáhlá dostavba alespoň částečně napravila mezery vzniklé těmito demolicemi. Spojila 11 zbývajících historických objektů po obou stranách Lázeňské ulice do jednoho funkčního celku - sanatoria Julius Fučík. Dostavba obsahuje společenské prostory, energocentrum, hospodářské zázemí a ubytování - tehdy v nejvyšším lázeňském standardu. Stavbu realizovala italská firma FEAL Milano v Československu poněkud neobvyklým způsobem - prováděcí dokumentace byla totiž zpracovávána až v průběhu stavby. Navzdory tomu je ale technologicky stavba daleko kvalitnější než běžná produkce 80. let.

Publikováno v:

Rekonstrukce lázeňského ústavu Julius Fučík v Teplicích. In Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. 1983, 5, s. 213. [článek]

[IMG]

pohled z parku

Foto: Jan Hanzlík 04/2010

[IMG]

Lázeňská ulice

Foto: Jan Hanzlík 04/2010

[IMG]

hospodářská část a ubytování

Foto: Jan Hanzlík 04/2010

[IMG]

snímek krátce po dostavbě

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1983, s. 213

[IMG]

snímek krátce po dostavbě

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1983, s. 213

[IMG]

situace, dostavované objekty jsou podložené rastrem

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1983, s. 213

[IMG]

axonometrie

Repro z: Architektura ČSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1983, s. 213