RSS Facebook

Karta stavby 

Dům pro poštovní zaměstnance v Duchcově

 
Vrchlického | Duchcov 1003, 1004
Autor:
Jindřich Freiwald
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1925
Sloh:
funkcionalismus, česká moderna
O stavbě

Duchcovský dům pro zaměstnance pošty je jednou z nejkrásnějších staveb, kterou může nabídnout český funkcionalismus na Teplicku. Dům je kompozičním vyvrcholením hornické kolonie od téhož autora, stojí v jejím pomyslném kompozičním středu, kde byl původně plánován hornický konzum. Oproti domkům tvořícím kolonii je již tento dům zbaven tvarosloví, připomínající ještě "kotěrovskou" modernu a jeho vyznění je čistě funkcionalistické. Jde vlastně o dvojdům, obsahující jedno- až dvoupokojové byty. Postranní jednopatrové snížené části stavby mají tvořit hmotový přechod na hornickou kolonii. Výrazným prvkem domů jsou zaoblené rizality, ve kterých je skryto schodiště a na které navazují předsunuté balkony.

Výstavbu domu stát financoval z výnosů loterie ("losová půjčka").

Autorův text o domě ze Stavitelských listů, r. 1926:

"Dvojdům poštovních zaměstnanců z losové půjčky v Duchcově tvoří situačně dominantu hornické kolonie v Duchcově, na místě, kde podle původních disposic měl státi hornický konsum. Kolonie, čítající na 100 rod. domků byla loni dostavěna a její poloha v krásně vzrostlé bývalé bažantnici Waldšteinově vyžadovala zvláštního řešení komunikačního; domky sdružovány v partiích, jimiž procházející ulice vytvářejí komunikační uzel na čtvrtkruhovém prostranství, jehož vnitřní stranu bude tvořiti dvojdům pošt. zaměstnanců. Hlavní ulice mají architektonické zakončení kolmo a na osu ukončujícího jednopatrového výstupku. Tato část také tvoří přechod dvoupatrové budovy k nižším domkům rodinným. Stavební program vyžadoval 12 bytů 1pokojových a 4 byty 2pokojové, vesměs s kompl. příslušenstvím. Stavba byla vyoferována obnosem 1.000.000.- Kč."

Publikováno v

FREIWALD, Jindřich. Dva domy: Dům pro poštovní zaměstnance z losové půjčky v Duchcově. In Stavitelské listy. 1926, s. 257 a 263.

Kde dům najdete

Mapy.cz

Literatura

HANZLÍK, Jan a BUREŠ, Jiří. Duchcov///Dux: moderní architektrura. Vyd. 1. Duchcov: Pro Muzeum města Duchcova připravilo vyd. NIS Teplice, 2014. 36 s.

[IMG]

pohled od východu z hornické kolonie

Foto: Jiří Bureš 03/2013

[IMG]

fotografie domu krátce po dostavbě

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka starých pohlednic

[IMG]

pohled na fasádu

Repro z: Stavitelské listy, 1926, s. 257

[IMG]

výřez z pohledu na fasádu

Repro z: Stavitelské listy, 1926, s. 257

[IMG]

půdorys patra

Repro z: Stavitelské listy, 1926, s. 257

[IMG]

schodišťový rizalit

Foto: Jiří Bureš 03/2013

[IMG]

pohled na dům od jihovýchodu - od hornické kolonie

Foto: Jiří Bureš 03/2013

[IMG]

schodišťový rizalit s navazujícími balkony

Foto: Jiří Bureš 03/2013

[IMG]

pohled od západu

Foto: Jiří Bureš 03/2013

[IMG]

pohled na dům

Foto: Jiří Bureš 03/2013