RSS Facebook

Karta stavby 

Výletní restaurace na Doubravce (Ohmannova část)

 
Doubravka | Teplice - Doubravská hora 104
Schlossberg
Autor:
Friedrich Ohmann
Spoluautor:
Josef Benda
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1897
Sloh:
historismus, romantismus, novogotika
Historický název:
Clary'sches Schlossberg
O stavbě

Komplex budov na Doubravské hoře je výsledkem složitého stavebního vývoje. V 19. století se Doubravka stala oblíbeným výletním místem lázeňských hostů. Proto nechali Clary-Aldringenové v severozápadní části zbořeniny středověkého hradu zřejmě v letech 1883-84 postavit výletní restauraci v romantickém rytířském stylu, navrženou neznámým stavitelem. Již tato stavba obnovila část hradního paláce a dvě středověké "flankovací" věže. Na vyšší z nich bylo zřízeno dřevěné vyhlídkové patro.

Poměrně brzo se ukázalo, že objekt potřebuje přestavět a zvětšit. Dle některých zdrojů (viz článek na wikipedii) Doubravka r. 1896 vyhořela, což mohlo nutnosti přestavby výrazně napomoct. Dostavbou byl pověřen tou dobou již vyhlášený architekt Friedrich Ohmann. Ten navázal na existující objekty a z části i na jejich styl. Ohmannova historizující architektura je typická tím, že starší vzory nepřebírá jen "na pohled", ale zabývá se i jejich konstrukční podstatou. Díky tomu si můžeme prohlédnout na stavbě řadu kvalitních detailů - ostění oken jsou provedena kamenicky s odlehčovacími klenbami, hrázděné konstrukce jsou použity v horním patře a na vrcholu věže, konzoly jsou vysazovány na krakorce. Technické detaily vypracovával sám Ohmann s pracovníky svého ateliéru a dbal i na jejich přesné provedení. Zajímavé je, že pravděpodobně byl projekt nejdříve zadán teplickému staviteli Josefu Bendovi. Jím navrhované řešení se zřejmě Aldringenům dostatečně nelíbilo a tak byl návrhem pověřen schopnější Ohmann. Jako útěchu pak Bendovi zadali zpracování prováděcích plánů na návrh F. Ohmanna.

Další budovy na Doubravce byly vystavěny v 70. letech 20. století v éře Svazarmu. To je už ale jiná kapitola.

Možné předobrazy

Hrad Eltz, Porýní-Falc

Publikováno v

Der Architekt : Wiener Monatshefte für Bauwesen und dekorative Kunst. 1897, III. roč., s. 18 a tab. 35

Prameny

SOkA Teplice, Archiv města Teplice, kt. 508

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

hrady cz:
www.hrady.cz

[IMG]

celkový pohled na severozápadní křídlo z druhého pásu hradeb

Foto: Jan Hanzlík 11/2010

[IMG]

celkový pohled na severozápadní křídlo z nádvoří

Foto: Jan Hanzlík 11/2010

[IMG]

věž byla postavena na pozůstatcích obranné věže původního hradu

Foto: Jan Hanzlík 11/2010

[IMG]

vymezení budovy, jejímž autorem je F. Ohmann (šedě podbarvená)

Jan Hanzlík 11/2010

[IMG]

půdorys 2. podlaží

Der Architekt, 1896, s. 48

[IMG]

pohled na fasádu ze dvora, Ohmannova kresba

Der Architekt, 1896, tab. 35

[IMG]

pohled na fasádu, zpracovaný dle Ohmannova návrhu teplickým stavitelem Josefem Bendou

SOkA Teplice, fond Archiv města Teplice, kt. 508

[IMG]

pohled na věž

SOkA Teplice, fond Archiv města Teplice, kt. 508

[IMG]

pohled na budovu před přestavbou, neznámý autor

SOkA Teplice, fond Archiv města Teplice, kt. 508

[IMG]

stav restaurace před Ohmannovo přestavbou

Der Architekt, 1896, s. 18

[IMG]

hrázděné patro

Foto: Jan Hanzlík 11/2010

[IMG]

důsledné zpracování historizujících detailů II

Foto: Jan Hanzlík 11/2010

[IMG]

boční pohled

Foto: Jan Hanzlík 11/2010

[IMG]

důsledné zpracování historizujících detailů

Foto: Jan Hanzlík 11/2010