RSS Facebook

Karta stavby 

Vestavba rodinného domu do stodoly

 
Bílka
Autor:
Filip Nosek - (a2f architects)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
2007 - 2012
Sloh:
minimalismus, pokračování moderny
O stavbě

Tato stavba byla v roce 2013 oceněna čestným uznáním v kategorii rodinný dům v soutěži Grand prix architektů! Zároveň máme mimořádnou příležitost prezentovat stavbu s fotografiemi Ester Havlové, jednoho z našich nejpřednějších fotografů architektury.

Autorská zpráva

Předložený projekt je přestavbou tradiční venkovské stodoly z 19. století, která byla vestavbou dřevěného objektu přeměněna v obytný rodinný dům. Přestavba stodoly, nacházející se v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, představuje inovativní příspěvek k zachovávání tradičních staveb a zároveň jejich novému využití splňujícímu požadavky dnešního standardu bydlení.

Architekt a investoři se vědomě vzepřeli ekonomicky výhodnějšímu projektu, kterým by byla novostavba, umožnující rychlou realizaci, ale narušující charakter původního osídlení. Zvolili stavební experiment, který vyžaduje neobvyklé řešení, týkájící se prostorové dispozice, postupu při stavbě, volby materiálů i řešení detailů.

Rekonstrukce budovy dokumentuje respekt investorů k dílu našich předků a uznání tradiční místní architektury. Zároveň vyhovuje současným energetickým požadavkům a nárokům na pohodlné a plnohodnotné bydlení. Úkol využit původní hospodářskou budovu k jiné, obytné funkci, nepojali investoři jako překážku, ale jako výzvu a jako potenciál pro trvale udržitelnou budovu.

Šedesát centimetrů silné zdivo stodoly z kamene a cihel s pouze mělkými základy a zároveň požadavek na zachování původního vzhledu stodoly společně s nutností splnit nároky na tepelnou izolaci (vnější izolace by zcela pozměnila charakter objektu, vnitřní izolace by byla i vzhledem k vzlínání vlkosti problematická) vedly investory ve spolupráci s architektem k rozhodnutí pojmout projekt jak vestavbu domu do stodoly a využití konceptu domu v domě.

Kamenná stavba stodoly chrání vnitřní dřevostavbu před deštěm, vnitřní dřevěný dům působí jako větrná a tepelná ochrana. Mezi starým a novým objektem je vytvořen nevytápěný vnitřnří meziprostor rozšiřující obytný prostor, který je využíván zejména v létě. Tento meziprostor, který – až na jížní fasádu – obklopuje celý dům, funguje jako druhý plášt’. Má pozitivní vliv na energetickou bilanci domu v zimě a zároveň působí jako tepelná ochrana v letních měsících.

Dřevěný dům opakuje formálně typický tvar stodoly uvnitř. Schodiště z této formy vyčnívá jako zvlaštní prostorový objem. Nová dřevěná konstrukce převzala během stavby nosnou funkci starého krovu, který mohl být částečně odstraněn poté, co určitou dobu při výstavbě existovaly obě konstrukce vedle sebe. Původní odstraněné trámy byly integrovány do projektu jako stupně pro schodiště. Velkorysé bezrámové prosklené otvory dřevostavby propojují vnitřek, vnějšek a meziprostor. Ten je v letních měsících využíván jak další obytný prostor. Dva průjezdové otvory stodoly na jih a na sever nabízejí poutavé prolnutí s okolní přírodou.

Vznikl tak dům plný výhledů a průhledů.

Výskyty v jiných databázích

europaconcorsi:
europaconcorsi.com

[IMG]

vestavba rodinného domu do stodoly

Foto: Ester Havlová 2012

[IMG]

vestavba rodinného domu do stodoly

Foto: Ester Havlová 2012

[IMG]

interiér

Foto: Ester Havlová 2012

[IMG]

interiér

Foto: Ester Havlová 2012

[IMG]

interiér

Foto: Ester Havlová 2012

[IMG]

mezera mezi domem a stodolou

Foto: Ester Havlová 2012

[IMG]

půdorys přízemí

Zdroj: a2f architects

[IMG]

půdorys patra

Zdroj: a2f architects

[IMG]

nová konstrukce podpírá původní krokve

Zdroj: a2f architects

[IMG]

šíření denního světla

Zdroj: a2f architects

[IMG]

nevytápěný prostor mezi starým a novým

Zdroj: a2f architects

[IMG]

řez

Zdroj: a2f architects