RSS Facebook

Karta stavby 

Evangelický kostel v Bystřanech

 
U Kostela | Bystřany
Wisterschan
GPS: 50°37'42.648"N, 13°52'2.965"E
Autor:
Woldemar Kandler
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1902
Sloh:
neorománský sloh, architektura reformy, vliv secese
O stavbě

Bystřanský kostel je jeden z mnoha severočeských evangelických kostelů, stavěných na přelomu 19. a 20. století v souvislosti s hnutím Los-von-Rom (Pryč od Říma), v jehož rámci řada Němců včetně těch českých konvertovala k evangelickému vyznání.

Jde o jednolodní kostel s tribunou, pravoúhlým presbytářem a věží. V průčelí a na věži se opakuje motiv sdružených oken, dekor je poměrně prostý, ovlivněný nastupující secesí i doznívajícím historismem, čerpajícím z románského slohu i saské renesance. Kostel dlouhodobě chátral, nyní má opravenou fasádu a střechu a jeho stav je zdá se stabilizovaný.

W. Kandler patřil mezi evangelíky mezi nejoblíběnější architekty, podobně jako o něco věhlasnější ateliér Schilling & Gräbner. Oproti nim je styl Woldemara Kandlera o mnoho prostší, také jeho klientelu tvořily spíše menší náboženské obce.

Kostel byl vysvěcen 19. října 1902.

Další kostely vzniklé v rámci hnutí Los-von-Rom na Teplicku

Kristův kostel v Trnovanech (zlikvidován 1974)

Lutherův kostel v Duchcově

Lutherův kostel (dnes kostel Vzkříšení) v Hrobě

Evangelický kostel ve Věšťanech

Kostel v Chabařovicích (zlikvidován 1987)

Výskyty v jiných databázích

Poškozené a zničené kostely a kaple:
www.znicenekostely.cz

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 09/2022

[IMG]

západní průčelí

Foto: Matěj Páral 10/2011

[IMG]

pohled od západu

Foto: Matěj Páral 10/2011

[IMG]

presbytář s dodatečně proraženými vraty pro vjezd vozidel

Foto: Matěj Páral 10/2011

[IMG]

pohled od západu v roce 2006 - před rekonstrukcí střechy a fasády

Foto: Jan Hanzlík 03/2006

[IMG]

interiér kostela

Foto: Jan Hanzlík 03/2006

[IMG]

malba na stropě lodi

Foto: Jan Hanzlík 03/2006

[IMG]

perspektivní kresba kostela, pravděpodobně přímo od W. Kandlera, otištěná na dobovém pohledu

Zdroj: internetová aukce pohlednic

[IMG]

půdorys z plánové dokumentace

Zdroj: archiv obecního úřadu v Bystřanech

[IMG]

řezy z plánové dokumentace

Zdroj: archiv obecního úřadu v Bystřanech

[IMG]

pohled na jižní fasádu z plánové dokumentace

Zdroj: archiv obecního úřadu v Bystřanech

[IMG]

pohled na západní fasádu z plánové dokumentace

Zdroj: archiv obecního úřadu v Bystřanech