RSS Facebook

Karta stavby 

Územní plán města Teplice (od r. 2004)

 
Teplice
Autor:
Roman Koucký - (Roman Koucký architektonická kancelář)
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1999 - 2004
Sloh:
elementární urbanismus
O stavbě

Územní plán je základním a nejdůležitějším podkladem pro územní rozvoj města. V českých podmínkách ÚP obvykle vymezuje zastavitelné území, funkční využití území, definuje veřejný prostor, plochu pro dopravní stavby, zeleň a případně určuje některé další podmínky pro výstavbu ve městě.

Z řady územních plánů, obvyklých v naší zemi, územní plán Teplic zásadně vybočuje. Jeho autor Roman Koucký využil příležitosti tvořit celý územní plán úplně "od nuly" k tomu, aby si položil otázky o stavu územního plánování v Čechách a pak na ně hledal odpověď. Díky tomu je teplický ÚP "zásadně liberální".

Celý příběh hledání cesty k novému územnímu plánu, který by odpovídal moderní době, včetně podrobných informací o územním plánu Teplic, je popsán v knížce R. Kouckého Elementární urbanismus (lze zatím vypůjčit nejblíže ve vědecké knihovně v Ústí nad Labem).

Plán bere v úvahu Teplice v kontextu celého regionu, rekultivačních zón a jejich dalšího rozvoje, vazby na okolní obce... Jeho neoddělitelnou součástí je Operační plán, který stanovuje priority v rozvoji. ÚP měl být původně doplněn i dílčími regulačními plány, město je ale nakonec nenechalo vypracovat. Teplice jsou rozděleny na Nanoregiony, tedy území s podobnými vlastnostmi a vizí rozvoje. Pro každý z regionů je určena jiná strategie rozvoje. Plán se také zabývá možností odkrytí vodních toků, které by mohlo město oživit.
Hlavní výkres a textová část územního plánu je dostupná na stránce magistrátu.

Doporučujeme k prostudování!


Úryvky z knihy R. Koucký: Elementární urbanismus:

Proto navrhuji pojem elementární urbanismus. Je to začátek přemýšlení o nové době, nových iniciacích, nových regulacích, nové struktuře města a krajiny. Nových a doufejme, že takových které budou schopny vstoupit do - nám zatím neznámé - budoucí epochy.

...

Absence vize a nedostatečná vůle k udržení cesty k této vizi jsou na posledním vývoji měst zcela zřetelné. Pokud by se plán stal skutečnou vizí, jejím hledáním, rozpracováním a definováním, jsem přesvědčen, že by bylo možné územní plán ve výsledku učinit akceptovatelnějším. A to zejména u veřejnosti a politické reprezentace. Plán by se tak pravděpodobně stal ve výsledku dodržovanějším. Úkolem dnešního pohledu na architekturu a urbanismus musí být v prvé řadě hledání řádu a v jisté míře i monumentality. Romantika, eklektismus a falešná skromnost musí být nahrazeny jasným výrazem s možností "adaptability".

...

Operační plán, jako součást a výstup územního plánu, je třeba chápat jako stanovení cílů a posloupností, tedy jako politickou vůli v čase. Operační plán jako praktický nástroj územního plánu je ve své podstatě časově omezený záznam akcí a problémových míst na další období.

...

Je zjevné, že potenciál nebude, zejména vzhledem k demografickému vývoji, možné v dohledném horizontu naplnit. Proto také je Územní plán města Teplice ve své regulační rovině - tedy v tom, v jaké míře určuje funkce a intenzitu využití rozvojových a přestavbových ploch - zásadně liberální. Z hlediska proměnlivosti prostředí v České republice i z hlediska v současnosti neznámých potřeb budoucích investorů je takové pojetí nepochybně zcela oprávněné.

Literatura

KOUCKÝ, Roman. Kniha 2.0: elementární.urbanismus. Praha : Zlatý řez, 2006. 263 s.

- poměrně podrobný text k teplickému územnímu plánu

KOUCKÝ, Roman. Kniha 2.1: CZ. Praha : Zlatý řez, 2006. 131 s. [kniha]

Šajtar, Miroslav; Roman Koucký | hledání řádu - rozhovor s R. Kouckým na stránce earch.cz

, earch.cz, (13. 8. 2010)

[IMG]

obecné schéma územního plánu dle R. Kouckého

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus

[IMG]

ilustrace spolupráce zadavatele (města) a urbanisty (pořizovatele) při pořizování územního plánu

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus

[IMG]

scénáře rozvoje města: extenzivní, intenzivní a recyklace, pro Teplice je první scénář nevhodný

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus

[IMG]

červeně: současný rozsah zastavění, zeleně: rekultivované plochy dolů a výsypek, hnědě: aktivní plochy dolů a výsypek, modře: vodní plochy

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus

[IMG]

dopravní dostupnost; modře: letiště, ostatní barvy: silniční komunikace

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus

[IMG]

stabilizované funkce v území; modře: produkční území, fialově: komerční osy, růžově: centrální část města, červeně: obytné území, žlutě: lázně, zeleně: parky a zahrady

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus

[IMG]

schéma možného rozvoje regionu

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus

[IMG]

rozdělení města na nanoregiony

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus

[IMG]

rozdělení města na nanoregiony

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus

[IMG]

město, historické podmínky - veřejné prostory ve městě

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus

[IMG]

ukázka plánu vodních toků a prvků

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus

[IMG]

"první čára" - vymezení zastavitelného území

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus

[IMG]

ukázka operačního plánu pro nanoregion Zámecká zahrada a Letná

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus

[IMG]

graf vývoje obyvatel a zastavěné plochy ve městě v 19. a 20. století; červeně: zastavěná plocha celkem (m2), modře: počet obyvatel, zeleně: zastavěná plocha na jedno obyvatele (m2)

Repro z: Koucký, Elementární urbanismus