RSS Facebook

Karta stavby 

Zámecké divadlo

 
Zámecká zahrada | Teplice - centrum 517
Autor:
Johann August Giesel
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1787 - 1789
Sloh:
francouzský klasicismus
O stavbě

Jan Nepomuk Clary-Aldringen objednal někdy v 80. letech 18. století u saského architekta Jana Augusta Giesla projekt zámeckého divadla. Giesel, představitel francouzského klasicismu, navrhl divadlo pro 285 diváků v prvním patře nově prodlouženého západního křídla zámku. Elegantním klasicistním průčelím, jedním z prvních v tomto slohu u nás, jej spojil přímo se Zámeckou zahradou. Divadlo sloužilo svému účelu od svého otevření v roce 1789 do roku 1874, kdy byla postavena první městská scéna. Na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století nechal Alfons Clary – Aldringen chátrající prostor částečně přestavět na byt a větší část použil k umístění knižního fondu o 60 tisících svazků. Původní foyer divadla slouží jako obřadní síň.

[IMG]

pohled z parku

Foto: Lukáš Janšta, 05/2010