RSS Facebook

Karta stavby 

Lutherův kostel v Duchcově

 
Park Obránců míru | Duchcov
GPS: 50°36'16.060"N, 13°44'59.048"E
Spoluautor:
Rudolf Schilling - (Schilling & Gräbner)
Spoluautor:
Julius Wilhelm Gräbner - (Schilling & Gräbner)
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1899 - 1902
Sloh:
secese, vliv historismu a norimberského slohu
Aktuální název:
Kostel Církve československé husitské
Historický název:
Lutherkirche
O stavbě

Mezi nejzajímavější ukázky ryze německé architektury v Duchcově patří Lutherův kostel, jehož výstavba pro místní rostoucí farnost evangelické církve augšpurského vyznání byla financována z darů německých protestantských spolků v rámci hnutí Los von Rom (Pryč od Říma), které si kladlo za cíl odklon německy mluvícího obyvatelstva od římskokatolické církve a jejich příklon k "velkoněmecké" tradici protestantismu.

Kostel je jedním ze skupiny severočeských secesních kostelů, navrženým vyhlášeným ateliérem Schilling & Gräbner. V rámci této skupiny se jeví spíše jako skromnější, především ve srovnání s impozantními kostely v Trnovanech a Hrobě. I tak ale nabízí množství secesního dekoru s množstvím rostlinných (florální motivy, borovicové větve, bukové listí snad jako parafráze bukových lesů na krušnohorských svazích a dubové listí jako symbol velkého Německa) i zvířecích motivů (sova, pelikán). Dispozičně se jedná o jednolodí s kúrem, emporou a oratoří. V předním průčelí je umístěno okno, odkazující na rozety středověkých kostelů, avšak tvarované secesně (leknínový list, květ, dým?). Po stranách západního portálu jsou osazeny medailony reformačních teologů Martina Luthera a Philippa Melanchtona. Několik málo detailů je zpracováno i v reminiscenci na historizující slohy, především saskou renesanci. Věž je vysoká 42 metrů a příležitostně se otvírá k vyhlídce do okolí.

Dobový tisk označoval kostel jako stavbu ve "staronorimberském slohu", což bylo poněkud nepřesné, protože stavba daleko více čerpá z módní secese než z tzv. norimberského slohu jako svébytné velkoněmecké verze historismu.

Další kostely vzniklé v rámci hnutí Los-von-Rom na Teplicku

Kristův kostel v Trnovanech (zlikvidován 1974)

Lutherův kostel (dnes kostel Vzkříšení) v Hrobě

Evangelický kostel v Bystřanech

Evangelický kostel ve Věšťanech

Kostel v Chabařovicích (zlikvidován 1987)

Další evangelické kostely v Čechách od Schillinga & Gräbnera:

Evangelický kostel v Prostředním Lánově (okres Trutnov, zlikvidován 1981)

Evangelický kostel ve Strážném (okres Trutnov)

Literatura

HANZLÍK, Jan a BUREŠ, Jiří. Duchcov///Dux: moderní architektrura. Vyd. 1. Duchcov: Pro Muzeum města Duchcova připravilo vyd. NIS Teplice, 2014. 36 s.

Některé kostely od ateliéru Schilling & Gräbner v Německu

Christuskirche v Drážďanech-Strehlen

Lutherkirche ve Zwickau

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

[IMG]

pohled z parku na jižní průčelí

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

celkový pohled

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

věž

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

historická pohlednice, rybník Barbora v tehdejším větším rozsahu

Muzeum města Duchcova

[IMG]

historická pohlednice s rozestavěným kostelem, rybník Barbora v tehdejším větším rozsahu

Muzeum města Duchcova

[IMG]

historická pohlednice, rybník Barbora v tehdejším větším rozsahu

Muzeum města Duchcova

[IMG]

západní pohled

Zdroj: Muzeum města Duchcova

[IMG]

podélný řez

Zdroj: Muzeum města Duchcova

[IMG]

příčný řez

Zdroj: Muzeum města Duchcova

[IMG]

detail nároží s motivem pelikána

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

západní portál s medailony M. Luthera a Ph. Melanchtona

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

pohled do interiéru z presbytáře

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

detail hlavice sloupu a konzolí empory

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

balkon oratoře

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

konzole empory

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

kazatelna

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

hlavice s florálními motivy

Foto: Jan Hanzlík 07/2011

[IMG]

rostlinný motiv na kazatelně

Foto: Jan Hanzlík 07/2011