RSS Facebook

Karta stavby 

Bytový dvojdům v Kollárově ulici

 
Kollárova | Teplice - centrum 1872
Uherrstrasse
Autor:
Max Loos von Losimfeldt
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1930
Sloh:
expresionismus
O stavbě

Bytový dvojdům navrhl architekt Max Loos pod silným vlivem německého expresionismu. První varianty, pravděpodobně od téhož autora, byly však zpracovány spíše ve stylu umírněné avantgardy. Můžeme se tedy spíše dohadovat, zda příklon k expresionismu byl nakonec Loosovou vlastní invencí nebo přáním investora.

[IMG]

celkový pohled

Foto: Jan Hanzlík 03/2010

[IMG]

uliční fasáda

Foto: Jan Hanzlík 03/2010

[IMG]

schodišťová okna

Foto: Jan Hanzlík 03/2010

[IMG]

pohled na fasádu

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, Foto: NPÚ

[IMG]

pohled na fasádu - nerealizovaná varianta

Archiv stavebního úřadu v Teplicích, Foto: NPÚ