RSS Facebook

Karta stavby 

Kostel sv. Petra a Pavla v Křemýži

 
Ohníč - Křemýž
Autor:
Marek Antonín Canevalle
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1702 - 1713
Sloh:
baroko
O stavbě

Jde typologicky o první kostel v regionu s tzv. vtaženou průčelní věží. Autorství stavby není potvrzené, ale je připsáno M. A. Canevallemu se vší pravděpodobností, a to na základě dobových souvislostí a zejména kvůli užití principů shodných na jeho v té době realizovaných stavbách. Canevalle se na duchcovsko-litvínovské panství dostává z mnichovohradišťska na konci 17. stol. spolu s A. J. Valdštejnem po smrti J. B. Valdštejna a J. B. Matheye.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Macek, Petr; Barokní architektura Podkrušnohoří; in: Zprávy památkové péče 2017, roč. 77, č. 1-2, str. 74–86

Vorlíček, Tomáš; Kostel sv. Petra a Pavla v Křemýži v souvislostech architektonické tvorby na duchcovsko-litvínovském panství Valdštejnů; in: Monumentorum Custos, roč. 15, č. 1-2; UJEP a NPÚ ÚOP v Ústí n. L., Ústí nad Labem, 2022

Odkazy

Věž kostela ukrývala historickou schránku, byla v ní i krabička startek (4. 9. 2022):
www.idnes.cz

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Památkový katalog:
www.pamatkovykatalog.cz

hrady cz:
www.hrady.cz

Biskupství litoměřické:
katalog.dltm.cz

VirtualTravel:
www.virtualtravel.cz

Noc kostelů:
www.nockostelu.cz

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 12/2022

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Matěj Páral 10/2020