RSS Facebook

Karta stavby 

Měšťanská škola Fr. Josefa I. v Duchcově

 
Školní 1 | Duchcov 624
Autor:
Karl Hinträger
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1895 - 1896
Sloh:
historismus, neorenesance
Aktuální název:
Dětský domov a základní škola Duchcov
O stavbě

V roce 1895 město Duchcov vyhlásilo architektonickou soutěž na návrh nové školní budovy, která měla být určena k provozu německých škol. První cenu s finanční prémií 400 zl. získal teplický architekt Max von Loos. Na druhém místě s prémií 250 zl. se umístil projekt stavitele C. Lifky z Falknova, na třetím místě pak byl oceněn projekt vídeňského architekta Karla Hinträgera 150 zl. Navzdory výsledkům soutěže byl k realizaci zvolen návrh arch. Hinträgera s nejnižším rozpočtem na výstavbu; počítal s nákladem 130 000 zl. Vítězný projekt von Loose uvažoval cenu 152 000 zl., Lifkův pak 156 000 zl. Realizaci stavby provedla v letech 1895–1896 stavební firma teplického stavitele, civilního inženýra, pozdějšího starosty Teplic a poslance zemského sněmu Adolfa Siegmunda. Karl Hinträger pro Duchcov navrhl zděnou třípodlažní budovu na hlavním průčelí s dvojicí mělkých vstupních rizalitů. Architektonický výraz stavby byl řešen v duchu soudobého historismu. Podle usnesení zastupitelstva padlo v roce 1896 rozhodnutí pojmenovat školu dle císaře Františka Josefa I., úředně byl tento návrh schválen u příležitosti císařského jubilea v r. 1898. Objekt školy byl uveden do provozu slavnostním vysvěcením 30. srpna 1896.

Literatura

HANZLÍK, Jan – BUREŠ, Jiří. Duchcov///Dux: moderní architektura. 1. vyd. Duchcov: Muzeum města Duchcova, 2014.

[IMG]

dobová pohlednice

Zdroj: Muzeum města Duchcova

[IMG]

dobová pohlednice

Zdroj: Muzeum města Duchcova

[IMG]

dobová pohlednice, pohled na evangelický kostel a školu přes rybník Barbora

Zdroj: Muzeum města Duchcova

[IMG]

současný stav

Foto: Jan Hanzlík 09/2015

[IMG]

současný stav, pohled z věže evangelického kostela

Foto: Jan Hanzlík 09/2015