RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Karl Hinträger

 

1859 Miskolc (Maďarsko)

1913 Gries bei Bozen (Rakousko)

O autorovi

Vystudoval vídeňskou techniku a podnikl studijní cesty do Itálie, Švýcarska, Francie a Německa. Specializoval se na architekturu veřejných a zejména školních budov. Navázal spolupráci se svým otcem, arch. Moritzem Hinträgerem (1831-1909), rodákem se západočeského Žinkova. Po ukončení studií působil jako společník svého otce, dále pak přednášel na vídeňské vysoké škole technické. K. Hinträger, částečně se svým otcem, byl autorem několika desítek školních a veřejných budov na celém území Rakousko-Uherska. Své poznatky o projektování školních budov shrnul v několika odborných monografiích.

Literatura

HANZLÍK, Jan – BUREŠ, Jiří. Duchcov///Dux: moderní architektura. 1. vyd. Duchcov: Muzeum města Duchcova, 2014.

Výskyty v jiných databázích

Architektenlexikon Wien:
www.architektenlexikon.at

Stavby autora

[IMG]

1896 Měšťanská škola Fr. Josefa I. v Duchcově