RSS Facebook

Článek 

Bestia triumphans

29. 10. 2011 | autor: Vilém Mrštík

"Křivdil by každý lidem tohoto druhu, kdo by je podezříval z vědomých, postranních nějakých plánů, - zlo je mnohem horší a to proto, že ti lidé věří svým bludům, mluví o nich s přesvědčením, poněvadž lepší stránky života jsou jim nedostupny, mluví o svých přehmatech jako o nejvyšších vymoženostech své doby, svou nevzdělanost prohlašují za vzdělanost - a běda s národem, běda s obcí, jsou-li tito lidé vůdci, náčelníky, osobami vlivnými,rozhodujícími. Řada následovníků, průvod těch, kteří ještě níže stojí svým vzděláním, bývá nepřehledný. Co dobrého a krásného pod svýma nohama takový dav udupe, trudné pomýšlení."

Přes prodloužený víkend (28.-30.10.2011) byl zdemolován dům čp. 42 na náměstí Svobody, dům čp. 41 ho pravděpodobně bude velmi brzy následovat.

Text dramatika a spisovatele Viléma Mrštíka z roku 1897, koncipovaný jako otevřený dopis městské radě, kterým reaguje na demolici starého židovského města. Proč je potřeba ničit staré, které funguje?

str_replace("\n", " ", "")