RSS Facebook

Karta stavby 

Radnice v Bílině

 
Břežánská (Želivského, Marie Majerové, Bílins 4 | Bílina 50
Motalstrasse (Elisabethstrasse, Alleegasse, Bilau-Ufer)
GPS: 50°32'55.599"N, 13°46'27.308"E
Autor:
Friedrich Kick
Spoluautor:
Franz von Neumann
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1908 - 1911
Sloh:
secese, architektura reformy
O stavbě

Reprezentativní budovou radnice, která nahradila několik starších domů, vykročila Bílina do nového století. Stavba ale není přímočaře moderní, je pozoruhodnou směsí v té době populární vídeňské secese, dožívajícího historismu a začínající architektonické moderny.

Původní sešit skic pro návrh radnice vytvořil Franz Neumann, několik let po jeho smrti projekt přepracoval Friedrich Kick a výrazně jej modernizoval. Lze však předpokládat, že Neumannův původní prostorový koncept včetně návrhu na vystavění nárožní věže, Kick do velké míry respektoval.

Radnice byla navržena jako polyfunkční budova - kromě obecního úřadu zde sídlila celá řada dalších institucí, mimojiné policie, důchodový úřad, spořitelna či městská knihovna. 1. patro bylo provedeno jako piano nobile - honosné reprezentační patro, které mělo symbolizovat majestát rozvíjejícího se průmyslově-lázeňského města a správního střediska. Nejdůležitějším prostorem je zasedací síň, dnes využívaná jako obřadní, vysoká přes dvě patra a zdobená štuky a reliéfním deštěním. Tato síň je velmi dobře rozpoznatelná i při pohledu z nábřeží díky výraznému rizalitu a třem vysokým oknům. Mezi další reprezentativní prostory patřila i kancelář starosty s nástěnnými malbami. Novou dominantu města vytvořila radnice svou věží vysokou 68 metrů.

Dle některých zdrojů je (spolu)autorem této radnice i vídeňský architekt Friedrich v. Schmidt, učitel F. R. v. Neumanna na vídeňské Akademii.

Publikováno v

Das Neue Rathaus in Bilin. In Der Architekt : Wiener Monatshefte für Bauwesen und dekorative Kunst. 1912, s. 72, t. 65.

Odkazy

Radnice na Bílinské audiostezce
Historické fotografie Bíliny

Literatura

Bílina v zrcadle staletí - Kocourek, Kocourková, NIS Teplice 2001

[IMG]

nároží směrem k nábřeží Bíliny, s vysokými okny reprezentační (dnes obřadní) síně a výrazným nárožním arkýřem

Foto: Jan Hanzlík 07/2010

[IMG]

nároží do Mírového náměstí

Foto: Jan Hanzlík 07/2010

[IMG]

současné Mírové náměstí

Foto: Jan Hanzlík 07/2010

[IMG]

věž

Foto: Jan Hanzlík 07/2010

[IMG]

trakt s obřadní síní

Foto: Jan Hanzlík 07/2010

[IMG]

interiér obřadní síně

Foto: Jan Hanzlík 03/2008

[IMG]

pohlednice z doby krátce po dostavbě

Zdroj: sbírka Venuše Falkové

[IMG]

radnice krátce po dostavbě

Der Architekt, 1912, s. 72.

[IMG]

půdorys přízemí

Der Architekt, 1912, t. 65.

[IMG]

půdorys 1. patra

Der Architekt, 1912, t. 65.