RSS Facebook

Karta stavby 

Reálná škola (Gymnázium Teplice)

 
Čs. dobrovolců | Teplice - centrum 530
Forstgasse
GPS: 50° 38' 16.669" N, 13° 49' 22.206" E
Autor:
Wenzel Bürger
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1902 - 1904
Sloh:
saská neorenesance
Aktuální název:
Gymnázium Teplice
Historický název:
K.k. Staats-Realschule
O stavbě

Dnešní budova gymnázia byla určena jako nové působiště pro německou reálku, do té doby sídlící na Školním (Benešově) náměstí. Investorem byla samotná městská rada, která pro budoucí dominantu vybrala pozemek na křižovatce Zelené a Lesnické ulice, v místě již neexistujícího Moritzova dvora.
Na stavbu byla vypsána architektonická soutěž, do níž bylo přihlášeno 55 projektů. První cenu získal Wenzel Bürger, jehož projekt byl označen heslem „Der deutschen Jugend in deutscher Stadt ein deutsches Haus“ (tedy Německé mládeži v německém městě německý dům). Zvolenému mottu odpovídala i lehce nacionální architektura budovy, odvozená ze staveb svébytné saské renesance, typické kombinací kamenicky provedených detailů (arkýře, ostění...) a omítaného zdiva. Tvarosloví je už jen lehce ovlivněné secesí.
Stavbu provedlo konsorcium teplických stavebních firem Walter, Pech a Weinmesser. Extrémně rychlou výstavbu objektu (trvala 18 měsíců) usnadnila přízeň počasí. Areál o rozloze 0,35 hektaru byl řediteli školy Josefu Blumerovi předán 9. září 1904.

Stavba je od roku 1958 státem chráněnou kulturní památkou.

"Celá budova je dispozičně dobře promyšlena a požadované prostory jsou účelně navrženy a rozmístěny, celá budova má charakteristický vnější vzhled. Tato soutěž měla také radostný výsledek a město Teplice-Šanov bude díky charakteristické a oslovující nové budově bohatší."

časopis Bautechniker o projektu dnešního gymnázia, 1903

Možné předobrazy

Radnice v Saalfeldu (Duryňsko)
Evangelická škola v Saské Kamenici
Zámek v Benešově nad Ploučnicí

Další projekty ze soutěže

Projekt R. Bitzana, motto neznámé, cena neudělena

Projekt H. Fanty a K. Freymutha, motto FF, zakoupený projekt

Údaje o soutěži
Termín odevzdání 7.5.1902 18:00
Vyhlašovatel Město Teplice
Omezení pro architekty německé národnosti
Přihlášených projektů 55
Porotci (výběr) Adolf Siegmund (architekt a starosta Teplic), Johann David Ferber (teplický stavitel), Robert Stübchen-Kirchner (teplický stavitel, ředitel keramické školy), Prof. Karl König (vídeňský architekt)
Honoráře 1500 K, 1000 K, 750 K
1. cena Wenzel Bürger, Saská Kamenice; "Der deutschen Jugend in deutscher Stadt ein deutsches Haus"
2. cena Arthur Streit, Rudolf Sowa, Vídeň; motto neznámé
3. cena Oskar Unger, Vídeň; motto neznámé
Zakoupené projekty

Ernst Lindner, Theodor Schreier, Vídeň; "Nicht schlecht, aber...", 400 K

Karl Freymut, Heinrich Fanta, Vídeň; "FF im Kreise", 400 K

Franz Kästner, Teplice, "Eine idee"; 400 K

Další známé projekty

Rudolf Bitzan, motto neznámé

Realizováno dle 1. cena
[IMG]

pohled ze Zelené ulice

Foto: Lukáš Janšta, 06/2010

[IMG]

perspektivní skica

Repro z: Der Bautechniker: Centralorgan für das österreichische Bauwesen. Vídeň, 8. 5. 1903, č. 19, s. 409-411 a 433-436.

[IMG]

pohlednice, kolem 1910

Srdečné pozdravy z Teplic a okolí

[IMG]

kamenicky provedené "piano nobile"

Foto: Lukáš Janšta 06/2010

[IMG]

zřetelné odkazy na saskou renesanci

Foto: Lukáš Janšta 06/2010

[IMG]

zřetelné odkazy na saskou renesanci

Foto: Lukáš Janšta 06/2010

[IMG]

konzola arkýře

Foto: Lukáš Janšta 06/2010

[IMG]

průčelní fasáda do Zelené ulice

Repro z: Der Bautechniker: Centralorgan für das österreichische Bauwesen. Vídeň, 8. 5. 1903, č. 19, s. 409-411 a 433-436.

[IMG]

fasáda do Alejní ulice

Repro z: Der Bautechniker: Centralorgan für das österreichische Bauwesen. Vídeň, 8. 5. 1903, č. 19, s. 409-411 a 433-436.

[IMG]

pohled z plánované, avšak nerealizované ulice (dnes od školní jídelny)

Repro z: Der Bautechniker: Centralorgan für das österreichische Bauwesen. Vídeň, 8. 5. 1903, č. 19, s. 409-411 a 433-436.

[IMG]

fasáda do dvora

Repro z: Der Bautechniker: Centralorgan für das österreichische Bauwesen. Vídeň, 8. 5. 1903, č. 19, s. 409-411 a 433-436.

[IMG]

půdorys 1. patra

Repro z: Der Bautechniker: Centralorgan für das österreichische Bauwesen. Vídeň, 8. 5. 1903, č. 19, s. 409-411 a 433-436.

[IMG]

půdorys 2. patra a auly (Festsaal)

Repro z: Der Bautechniker: Centralorgan für das österreichische Bauwesen. Vídeň, 8. 5. 1903, č. 19, s. 409-411 a 433-436.

[IMG]

řez

Repro z: Der Bautechniker: Centralorgan für das österreichische Bauwesen. Vídeň, 8. 5. 1903, č. 19, s. 409-411 a 433-436.

[IMG]

situace, patrná je plánovaná ulice podél východní fasády, spojující ulice Zelenou (Grünegasse) a U Zámku (Forstgasse)

Repro z: Der Bautechniker: Centralorgan für das österreichische Bauwesen. Vídeň, 8. 5. 1903, č. 19, s. 409-411 a 433-436.

[IMG]

Momentka ze stavby

Valerie Škodová, http://www.gymtce.cz/Historie/vystavba_budovy_a.htm

[IMG]

Moritzhof (Morutzův/Mořicův dvůr), který stával v místě školy

Valerie Škodová, http://www.gymtce.cz/Historie/vystavba_budovy_a.htm

[IMG]

Stavba suterénu; před objektem Zelená ulice vedoucí na Tržní náměstí (náměstí Svobody)

Valerie Škodová, http://www.gymtce.cz/Historie/vystavba_budovy_a.htm

[IMG]

Výstavba východního křídla, vpravo pravděpodobně ještě zbytky Moritzova dvora

Valerie Škodová, http://www.gymtce.cz/Historie/vystavba_budovy_a.htm