RSS Facebook

Karta organizace 

O organizaci

[IMG]

Dyckerhoff & Widmann AG

 

1865

Karlsruhe, Berlín, Mnichov (Německo)

O organizaci

Roku 1865 otevřeli Wilhelm Gustav Dyckerhoff a Heinrich Lang cementárnu v Karlsruhe a založili tak firmu, která dnes dosahuje rozměrů nadnárodní korporace v oblasti inženýrského stavitelství a po celé 20. století byla na jeho světové špičce. Již v roce 1900 dosahoval jejich obrat 4,5 milionu Marek. Dnes je součástí koncernu Strabag.

Web

www.dywidag.de

Stavby v jabloneckém okrese

www.jablonec-gablonz.net

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
en.wikipedia.org

Stavby organizace

[IMG]

1940 Etážovka a dílny Carl Zeiss (Somet)