RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Antonín Moudrý

 

1892 Kroměříž

1948 Praha

O autorovi

Český architekt, studoval na Umělecko-průmyslové škole u Josipa Plečnika a na Akademii výtvarných umění u Jana Kotěry. Navrhl řadu veřejných budov i rodinných domů po celém Československu i na Podkarpatské Rusi. Je také autorem regulačního plánu Malé Strany spolu s architektem Bohuslavem Fuchsem.

Literatura

TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců: II. L-Ž. 3. rozšířené vyd. Ostrava: Chagall, 1993, 782 s. ISBN 80-900-6484-1.

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Stavby autora

[IMG]

1925 Česká škola v Košťanech