RSS Facebook

Karta stavby 

Regulační plán svahu mezi Letnou a Proseticemi

 
Teplice - Letná, Prosetice
Autor:
Camillo Sitte
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1901
Historický název:
Baulinien Plan der Baugründe Sr. Durchl. Fürst Carlos Clary von Aldringen zwischen der Kaiser-Franz-Josefs-Warte und Prasseditz
O stavbě

Regulačním plánem dodnes nezastavěného svahu mezi Letnou a Proseticemi z roku 1901 přispěl k promýšlení charakteru teplického městského prostoru i slavný urbanista a architekt Camillo Sitte.
Plán je jedním z dílčích výsledků Sitteho širšího působení v českých a moravských městech – urbanistickými projekty se Sitte podepsal mimo jiné pod podobou Brna, Děčína, Liberce, Olomouce a zejména Ostravy. Své teze týkající se prostorové kompozice měst Sitte shrnul v proslulé knize Stavba měst podle uměleckých zásad, kde kriticky reagoval na novodobý geometrický schematismus v urbanismu a výrazně technicistní přístup při projektování významných nových staveb. V porovnání s živoucím charakterem starobylých měst se Sittemu protivila sterilita novodobých městských prostor s jejich uniformními městskými bloky, vadil mu čistě utilitární přístup k funkcím města a staveb na úkor estetické kvality městského prostoru (jak vysvětluje, v moderní době se již zapomnělo, že i stavba měst je svébytnou uměleckou disciplínou) a jeho lidského měřítka, jež spatřoval právě v obdivovaných středověkých městech s jejich nepravidelnými a organicky rostlými urbanistickými kompozicemi.
V podobě jasné ohraničenosti a sevřenosti náměstí, ponechání uvolněného středu náměstí, variabilní, celkově však střídmé šířky ulic, přítomnosti oblých linií v uliční kompozici, tvarové různorodosti městských bloků a organické nepravidelnosti některých z nich coby protiváze pravých úhlů a bezvýhradné symetrie odráží Sitteho urbanistické smýšlení i teplický plán.

O jaké území se jedná

Mapy.cz

Výskyty v jiných databázích

Bildindex:
www.bildindex.de

[IMG]

Celek regulačního plánu

Zdroj: Fotoarchiv Marburg, Aufnahme-Nr. 1.064.825;;

[IMG]

výřez centrální části regulačního plánu

Zdroj: Fotoarchiv Marburg, Aufnahme-Nr. 1.064.825;;

[IMG]

Regulační plán - detail městského bloku

Zdroj: Fotoarchiv Marburg, Aufnahme-Nr. 1.064.825;;