RSS Facebook

Karta organizace 

O organizaci

[IMG][IMG]

Lossow u. Kühne

 

1906

1945

Drážďany, Lipsko (Německo), Liberec

O organizaci

Vyhledávaná kancelář v průběhu své více než šedesátileté existence (1880 – 1945) ovlivnila řadu severočeských tvůrců, kteří v ní získali praxi (mj. Rudolf Bitzan, Heinrich Perst, Paul Spielmann, Ernst Müller). Úzké vazby k Sudetům završilo zřízení liberecké pobočky kanceláře v roce 1925, jediné mimo Německo. Založení pobočky se odrazilo i v novém názvu kanceláře, která se přejmenovala na Architekten Lossow & Kühne Dresden – Reichenberg. Svou pobočku měla firma po určitou dobu i v Lipsku, o čemž svědčí nerealizovaný projekt přestavby centra Jablonce nad Nisou z roku 1925. Zakladatelem věhlasného podniku byl William Lossow, který si po studiu na drážďanské Polytechnice (dnešní Technische Universität Dresden) zřídil v roce 1880 samostatnou praxi s Hermannem Viehwegerem, (14. srpna 1846 Grünhain – 4. prosince 1922 Drážďany) pod názvem Lossow & Viehweger. Vzájemné partnerství však nemělo dlouhého trvání, skončilo v roce 1906 kdy se Lossow stal ředitelem drážďanské uměleckoprůmyslové školy a začal spolupracovat se svým zetěm Maxem Hansem Kühnem, žákem Paula Wallota. První a zároveň nejznámější společnou realizací je monumentální klasicizující budova hlavního nádraží v Lipsku (za hlavního autora se však označoval R. Bitzan, který v kanceláři pracoval v letech 1905-07 a následná roztržka vyvrcholila jeho odchodem z ateliéru). Ateliér byl složitým organismem, který sice svým jménem zastřešovali oba významní architekti, ale spolu s nimi se na zakázkách podílelo i množství mladých spolupracovníků. Proto je mnohdy obtížné, ne-li nemožné u některých realizací určit skutečný autorský vklad konkrétní osoby. Nejprominentnějším zadavatelem, se kterým ateliér na našem území spolupracoval, byl ústecký Spolek pro chemickou a hutní výrobu, který patřil k nejvýznamnějším chemickým koncernům meziválečné Evropy.

Stavby na jiných místech

Hlavní nádraží v Lipsku (1902-1915)

Evangelický Kostel pokoje (též Mírový kostel) v Lovosicích (1905)

Nová synagoga ve Zhořelci (1909)

Činoherní divadlo v Drážďanech (1911-1913)

Vila Bergfried Ernsta Hüthera v Saalfeldu (1922-1924)

Löblova vila v Jablonci nad Nisou (1925)

Obnova kostela v Ruppertsgrün (1926)

Zoologická zahrada ve Vlkovicích u Mariánských Lázní (1931)

Zámek Wachwitz v Drážďanech (1936-1937)

Literatura

Hartmann, Angela; WILLIAM LOSSOW, MAX HANS KÜHNE - Zwei Architektenmonographien; 2006

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
de.wikipedia.org

archINFORM:
eng.archinform.net

Architekturmuseum Berlin:
architekturmuseum.ub.tu-berlin.de

ASB Portál:
www.asb-portal.cz

Bildindex:
www.bildindex.de

Europeana:
www.europeana.eu

chrámy cz:
chramy.cz

Neviditelný pes:
neviditelnypes.lidovky.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

Stavby organizace

[IMG]

1932 Obchodní dům JEPA