RSS Facebook

Karta stavby 

Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově

 
Zámecká zahrada | Duchcov
GPS: 50.6033225N, 13.7436411E
Autor:
Jan Sokol
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1966 - 1982
O stavbě

Pavilon reaguje na dobové tendence architektury tzv. nového brutalismu, výrazná je inspirace jak pozdním dílem Le Corbusiera, tak dílem světových brutalistů, například Paula Rudolpha. Oproti těmto architektům je zde však zřejmý respekt k vyššímu řádu a menší míra nepravidelnosti a nahodilosti. Pavilon je tvrdě komponovaný z betonových stěn, pojatých jako „grafický beton“. Mezery mezi stěnami vyplňuje prosklení. Kupole fresky je nesena příhradovou konstrukcí v krystalickém tvaru. Pro Jana Sokola byla sakrální architektura životním tématem, proto má v sobě tento charakter i přísná, ale zároveň až sochařsky komponovaná architektura duchcovského pavilonu. Prostorová kompozice připomíná klasický centrálně komponovaný chrám či kapli, a dokonce nezapře ani inspiraci barokní sakrální architekturou – směle se dá přirovnat k původnímu špitálu a snad i k duchcovské kapli sv. Barbory. Jen polygonální půdorys, zaklenutý kupolí, je nahrazen půdorysem nepravidelnějším a modernějším a příhradová konstrukce střechy umožňuje volnější práci s hmotou zastřešení.

Literatura

HANZLÍK, Jan a BUREŠ, Jiří. Duchcov///Dux: moderní architektrura. Vyd. 1. Duchcov: Pro Muzeum města Duchcova připravilo vyd. NIS Teplice, 2014. 36 s.

[IMG]

Současný stav

Foto: Jan Hanzlík 06/2017

[IMG]

Současný stav

Foto: Jan Hanzlík 06/2017

[IMG]

Současný stav

Foto: Jan Hanzlík 06/2017

[IMG]

Půdorys

Sokol, Jan. Moje plány - Paměti architekta, Praha: Triáda 2004.

[IMG]

Řez

Sokol, Jan. Moje plány - Paměti architekta, Praha: Triáda 2004.

[IMG]

Foto z výstavby

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

Foto z výstavby

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

Foto z výstavby

Zdroj: Muzeum města Duchcova, sbírka fotografií

[IMG]

Restaurování Reinerovy fresky

Zdroj: Revue Teplice 1983

[IMG]

Restaurování Reinerovy fresky

Zdroj: Revue Teplice 1983